"production" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

production rzeczownik

rzeczownik + production
Kolokacji: 343
Broadway production • film production • oil production • stage production • television production • theatre production • food production • ...
production + rzeczownik
Kolokacji: 186
production company • production line • production cost • production facility • production value • production process • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 66
  • The first production line was running 7 months after the start of the project.
  • First car off the production line in the same year.
  • What did someone who was going to work on a production line need to learn French for?
  • I was allowed to work on my own rather than in the production line.
  • The P5 will share the same production lines as the 80486.
  • The 418 was the final model off the production line and very successful.
  • Three production lines have been closed and 1,100 workers let go since last year.
  • The first model came off production lines in March 1974.
  • The last car left the production line in 1972, making the total number of A111s produced 56,984.
  • Which meant it was a problem in the production line.
6. production process = proces produkcji production process
11. production method = metoda produkcji production method
12. production crew = załoga produkcyjna production crew
13. production plant = zakład produkcyjny production plant
14. production technique = technika produkcji production technique
15. production unit = brygada produkcyjna, jednostka produkcyjna production unit
16. production schedule = grafik produkcji, harmonogram produkcji production schedule
17. production run = seria produkcyjna production run
18. production level = poziom produkcji production level
22. production staff = personel produkcyjny production staff
23. production team = zespół produkcyjny production team
24. production number = scena w musicalu (z wieloma śpiewającymi i tańczącymi osobami) production number
25. production car = samochód produkcyjny production car
26. production budget = budżet produkcyjny production budget
30. production work = praca produkcyjna production work
31. production house = dom produkcyjny production house
33. production site = miejsce produkcyjne production site
35. production center = ośrodek produkcyjny production center
36. production problem = problem produkcyjny production problem
38. film production company = filmowe przedsiębiorstwo produkcyjne film production company
39. television production company = przedsiębiorstwo produkcyjne telewizyjne television production company
40. production vehicle = pojazd produkcyjny production vehicle
41. production worker = pracownik produkcyjny production worker
43. production style = styl produkcyjny production style
44. production order = porządek produkcyjny production order
45. production quality = jakość produkcyjna production quality
47. production volume = wielkość produkcji production volume
48. production error = błąd produkcyjny production error
50. production equipment = urządzenia produkcyjne production equipment
51. production operation = działalność produkcyjna production operation
52. production delay = opóźnienie produkcyjne production delay
53. production office = biuro produkcyjne production office
54. production contract = umowa produkcyjna production contract
55. production note = notatka produkcyjna production note
56. production capability = zdolność produkcyjna production capability
57. production duty = obowiązek produkcyjny production duty
58. production area = obszar produkcyjny production area
59. production deal = interes produkcyjny production deal
60. production technology = technologia produkcji production technology
61. production time = czas produkcji production time
63. production cycle = cykl produkcyjny wyrobu production cycle
65. production plan = plan produkcji production plan
66. production duo = duet produkcyjny production duo
production + czasownik
Kolokacji: 135
production stars • production increases • production features • production ceases • production falls • production rises • ...
czasownik + production
Kolokacji: 164
increase production • cease production • halt production • resume production • reduce production • cut production • ...
przymiotnik + production
Kolokacji: 275
industrial production • theatrical production • agricultural production • annual production • musical production • domestic production • ...
przyimek + production
Kolokacji: 32
into production • of production • during production • including production • in production • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.