"production" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

production rzeczownik

rzeczownik + production
Kolokacji: 343
Broadway production • film production • oil production • stage production • television production • theatre production • food production • ...
production + rzeczownik
Kolokacji: 186
production company • production line • production cost • production facility • production value • production process • ...
production + czasownik
Kolokacji: 135
production stars • production increases • production features • production ceases • production falls • production rises • ...
czasownik + production
Kolokacji: 164
increase production • cease production • halt production • resume production • reduce production • cut production • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
2. cease production = produkcja zaprzestania cease production
3. halt production = produkcja zatrzymania się halt production
5. resume production = wznów produkcję resume production
9. begin production = zacznij produkcję begin production
10. stop production = wstrzymać produkcję stop production
12. enter production = wejdź do produkcji enter production
  • This series ended production in 2005 after its third season.
  • About 2000 F-100s were built before production ended in 1959.
  • Over 10,000 were built from 1913 to the time production ended in 1932.
  • You know, it's been five months since we ended production.
  • A successful model, 7000 cars were made until production ended in 1908.
  • Only 406 were built before production ended in January 1945.
  • A total of 833 F-105s were completed before production ended in 1964.
  • More than 188,000 were sold before production ended in November 1965.
  • About 22 examples are thought to have been built before production ended in 1967.
  • The company both began and ended production of automobiles in 1906.
17. continue production = kontynuuj produkcję continue production
19. give a production = udziel produkcji give a production
20. encourage production = zachęcaj do produkcji encourage production
22. production based = produkcja oparła production based
24. affect production = wpłyń na produkcję affect production
25. praise one's production = pochwała czyjś produkcja praise one's production
27. production called = produkcja zadzwoniła production called
28. shift production = produkcja zmiany shift production
32. go into production = zostać wdrożonym do produkcji go into production
36. put into production = włóż w produkcję put into production
38. remain in production = pozostań w produkcji remain in production
39. reach production = produkcja zasięgu reach production
44. raise production = wywołaj produkcję raise production
46. suspend production = wstrzymaj produkcję suspend production
48. tour productions = produkcje wycieczki tour productions
49. production is limited = produkcja jest krótkoseryjna production is limited
52. get production = dostać produkcja get production
53. slow production = wolna produkcja slow production
54. disrupt production = zakłóć produkcję disrupt production
55. act in productions = akt w produkcjach act in productions
56. maintain production = utrzymaj produkcję maintain production
58. write a production = napisz produkcję write a production
60. focus on production = nacisk na produkcję focus on production
61. cause production = produkcja powodu cause production
przymiotnik + production
Kolokacji: 275
industrial production • theatrical production • agricultural production • annual production • musical production • domestic production • ...
przyimek + production
Kolokacji: 32
into production • of production • during production • including production • in production • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.