Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"product" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

product rzeczownik

rzeczownik + product
Kolokacji: 319
consumer product • dairy product • food product • petroleum product • software product • end product • tobacco product • ...
product + rzeczownik
Kolokacji: 149
product line • product development • product manager • product label • product design • product placement • product category • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
  • The two companies will also work together on future product development.
  • The company now has been able to turn its focus to product development.
  • We still need much in the way of product development, however.
  • "We will continue to look for ways to take time out" of product development.
  • If the security focus means product development takes longer, they have said, so be it.
  • The company is spending another $100 million on product development.
  • The two companies are working together on additional product development.
  • Each manager is now using a team approach to product development.
  • He has also set up a separate center for product development.
  • Capital is used to carry out market research and product development.
3. product manager = kierownik produktu, menadżer produktu product manager
4. product label = etykieta produktu product label
5. product design = zbiór cech składających się na formę i funkcję produktu product design
6. product placement = lokowanie produktu, plasowanie produktu product placement
7. product category = kategoria wyrobu product category
8. product range = asortyment produktów product range
9. product package = paczka produktu product package
10. product offering = propozycja produktu product offering
11. product quality = jakość produktu product quality
12. product name = nazwa produktu product name
14. product review = opinia o produkcie, recenzja produktu product review
15. product information = informacja o produkcie product information
16. product portfolio = portfel produktów product portfolio
17. product liability = odpowiedzialność za jakość towaru (ponoszona przez producenta i dystrybutora) product liability
19. product introduction = wprowadzenie produktu na rynek product introduction
20. consumer products company = towary konsumpcyjne spółka consumer products company
21. product launch = wprowadzenie nowych produktów na rynek product launch
22. product mix = asortyment produktów, pełna oferta produktów firmy product mix
23. Consumer Product Safety Commission = Produkt konsumencki Komisja bezpieczeństwa Consumer Product Safety Commission
24. product sales = sprzedaże produktu product sales
25. product designer = projektant wyrobów przemysłowych product designer
27. product innovation = innowacja produktu product innovation
29. product group = grupa produktowa product group
30. American Home Products Corporation = Amerykańskie wyroby krajowe Spółka American Home Products Corporation
31. product safety = bezpieczeństwo użycia produktu product safety
32. product endorsement = poparcie dla danego produktu, rekomendacja dla danego produktu product endorsement
33. product lineup = produkt lineup product lineup
34. product cycle = cykl produktu product cycle
product + czasownik
Kolokacji: 130
product contains • product shortens • product includes • product causes • product uses • product makes • product cures • ...
czasownik + product
Kolokacji: 153
sell products • buy products • manufacture products • deliver products • purchase products • produce products • develop products • ...
przymiotnik + product
Kolokacji: 455
new product • gross product • domestic product • herbal product • agricultural product • commercial product • final product • ...
przyimek + product
Kolokacji: 26
of products • for products • on products • into products • including products • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.