KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"producer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

producer rzeczownik

rzeczownik + producer
Kolokacji: 153
executive producer • film producer • record producer • television producer • music producer • oil producer • Broadway producer • ...
producer + rzeczownik
Kolokacji: 12
producer price • Producer Price Index • Producers Guild • producer credit • producer level • ...
producer + czasownik
Kolokacji: 132
producer decides • producer wants • producer says • producer makes • Broadway producer sues • producer produces • producer uses • ...
czasownik + producer
Kolokacji: 47
producer known • credit as producer • supervise producer • serve as producer • work with producers • include producers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. producer known = producent znany producer known
5. work with producers = praca z producentami work with producers
6. include producers = obejmuj producentów include producers
8. win producer = producent zwycięstwa win producer
9. allow producers = pozwól producentom allow producers
10. act as producer = akt jako producent act as producer
11. producer based = producent oparł producer based
przymiotnik + producer
Kolokacji: 135
large producer • executive producer • independent producer • major producer • associate producer • senior producer • top producer • ...
przyimek + producer
Kolokacji: 15
among producers • between producers • by producers • with producers • from producers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.