Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"producer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

producer rzeczownik

rzeczownik + producer
Kolokacji: 153
executive producer • film producer • record producer • television producer • music producer • oil producer • Broadway producer • ...
producer + rzeczownik
Kolokacji: 12
producer price • Producer Price Index • Producers Guild • producer credit • producer level • ...
producer + czasownik
Kolokacji: 132
producer decides • producer wants • producer says • producer makes • Broadway producer sues • producer produces • producer uses • ...
czasownik + producer
Kolokacji: 47
producer known • credit as producer • supervise producer • serve as producer • work with producers • include producers • ...
przymiotnik + producer
Kolokacji: 135
large producer • executive producer • independent producer • major producer • associate producer • senior producer • top producer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
2. executive producer = producent wykonawczy executive producer
3. independent producer = niezależny producent independent producer
4. major producer = główny producent major producer
5. associate producer = producent, przedstawiciel producenta associate producer
8. top producer = główny producent top producer
9. theatrical producer = teatralny producent theatrical producer
10. British producer = Brytyjski producent British producer
11. big producer = duży producent big producer
13. new producer = nowy producent new producer
14. local producer = lokalny producent local producer
15. main producer = główny producent main producer
16. successful producer = odnoszący sukcesy producent successful producer
18. foreign producer = zagraniczny producent foreign producer
20. original producer = oryginalny producent original producer
21. second-largest producer = drugi-duży producent second-largest producer
22. award-winning producer = nagrodzony producent award-winning producer
23. best producer = najlepszy producent best producer
24. co-executive producer = co-executive producent co-executive producer
26. longtime producer = longtime producent longtime producer
27. French producer = Francuski producent French producer
28. Canadian producer = Kanadyjski producent Canadian producer
29. young producer = młody producent young producer
31. German producer = Niemiecki producent German producer
32. prolific producer = płodny producent prolific producer
33. important producer = ważny producent important producer
34. electronic music producer = producent muzyki elektronicznej electronic music producer
35. sole producer = jedyny producent sole producer
przyimek + producer
Kolokacji: 15
among producers • between producers • by producers • with producers • from producers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.