"producer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

producer rzeczownik

rzeczownik + producer
Kolokacji: 153
executive producer • film producer • record producer • television producer • music producer • oil producer • Broadway producer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
  • He will return as an executive producer for the third season in 2010.
  • He later became the executive producer of many series for television.
  • The 2 shows have the same director and executive producer.
  • He became an executive producer for the third season in 1998.
  • I asked my executive producer what he was talking about.
  • I learned later that he was also an executive producer of the show.
  • He put money into the film and is one of its executive producers.
  • This time you're an executive producer, a first for you.
  • She is the executive producer of the school's television network.
  • She also served as an executive producer on the project.
6. oil producer = producent naftowy oil producer
7. Broadway producer = Broadway producent Broadway producer
9. Hollywood producer = Hollywoodzki producent Hollywood producer
11. TV producer = producent telewizyjny TV producer
13. steel producer = producent stalowy steel producer
14. gas producer = generator gazu gas producer
16. food producer = producent żywności food producer
17. power producer = producent elektryczny power producer
18. radio producer = producent radiowy radio producer
19. gold producer = producent złoty gold producer
20. news producer = wiadomości producent news producer
21. documentary producer = producent dokumentu documentary producer
22. video producer = producent kaset wideo video producer
23. energy producer = producent energetyczny energy producer
24. coal producer = producent węglowy coal producer
25. lead producer = producent wiodący lead producer
26. copper producer = producent miedziany copper producer
27. line producer = kierownik produkcji, producent liniowy (odpowiedzialny za całościową realizację filmu, oraz budżet filmu) line producer
28. software producer = producent softwarowy software producer
29. milk producer = producent mleka milk producer
30. sports producer = sporty producent sports producer
31. creator executive producer = twórca pełnomocnik producenta creator executive producer
32. tobacco producer = producent tytoniowy tobacco producer
33. segment producer = producent segmentu segment producer
34. sugar producer = producent cukru sugar producer
producer + rzeczownik
Kolokacji: 12
producer price • Producer Price Index • Producers Guild • producer credit • producer level • ...
producer + czasownik
Kolokacji: 132
producer decides • producer wants • producer says • producer makes • Broadway producer sues • producer produces • producer uses • ...
czasownik + producer
Kolokacji: 47
producer known • credit as producer • supervise producer • serve as producer • work with producers • include producers • ...
przymiotnik + producer
Kolokacji: 135
large producer • executive producer • independent producer • major producer • associate producer • senior producer • top producer • ...
przyimek + producer
Kolokacji: 15
among producers • between producers • by producers • with producers • from producers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.