BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"produce" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

produce czasownik

produce + rzeczownik
Kolokacji: 935
produce results • produce images • produce works • produce goods • produce electricity • produce documents • produce quantities • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. produce electricity = wytwórz elektryczność produce electricity
9. produce flowers = wytwórz kwiaty produce flowers
11. produce crops = doprowadź do upraw produce crops
13. produce hits = produkty rolne uderzają produce hits
14. produce symptoms = wytwarzaj objawy produce symptoms
18. produce milk = miej pokarm produce milk
22. produce wines = wyprodukuj wina produce wines
23. produce evidence = przedstaw dowody produce evidence
26. produce weapons = wyprodukuj broń produce weapons
30. produce fuel = wytwórz paliwo produce fuel
33. produce changes = doprowadź do zmian produce changes
34. produce movies = zrealizuj filmy produce movies
35. produce heat = wytwórz gorąco produce heat
38. produce seeds = wytwórz nasiona produce seeds
47. produce power = wyprodukuj moc produce power
51. produce returns = doprowadź do powrotów produce returns
52. produce art = doprowadź do sztuki produce art
54. produce cars = wyprodukuj samochody produce cars
55. produce information = przedstaw informacje produce information
56. produce light = wytwórz światło produce light
57. produce cells = wyprodukuj cele produce cells
61. produce parts = wyprodukuj części produce parts
67. produce several singles = przedstaw kilka biletów w jedną stronę produce several singles
68. produce several percent = produkować kilka procent produce several percent
70. produce several barrels = wyprodukuj kilka beczek produce several barrels
71. produce water = wytwórz wodę produce water
74. produce content = wyprodukuj zawartość produce content
75. produce commercials = przedstaw reklamy produce commercials
76. produce stories = przedstaw historie produce stories
77. produce thousands = wyprodukuj tysiące produce thousands
78. produce games = doprowadź do gier produce games
79. produce levels = wyprodukuj poziomy produce levels
81. produce events = przynieś wydarzenia produce events
82. produce chemicals = wytwórz substancje chemiczne produce chemicals
85. produce several tonnes = wyprodukuj kilka ton metrycznych produce several tonnes
86. produce portraits = przedstaw portrety produce portraits
87. produce antibodies = wytwórz przeciwciała produce antibodies
89. produce waves = wytwórz fale produce waves
90. produce patterns = przedłuż wzory produce patterns
91. produce data = przedstaw dane produce data
92. produce plutonium = wytwórz pluton produce plutonium
93. produce services = wywołaj serwisy produce services
94. produce figures = przedłuż figury produce figures
95. produce several units = wyprodukuj kilka jednostek produce several units
96. produce artists = wyprodukuj artystów produce artists
97. produce articles = przedstaw artykuły produce articles
98. produce items = wyprodukuj rzeczy produce items
99. produce drawings = wyprodukuj rysunki produce drawings
100. produce prints = opracuj czcionki produce prints
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 169
czasownik + produce
Kolokacji: 49
begin producing • stop producing • continue producing • start producing • help produce • fail to produce • combine to produce • ...
produce + przyimek
Kolokacji: 57
produced by • produced during • produce within • produce throughout • produced under • ...
produce + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 148
locally produced • originally produced • eventually produce • commercially produced • produce annually • independently produced • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.