KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"produce" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

produce czasownik

produce + rzeczownik
Kolokacji: 935
produce results • produce images • produce works • produce goods • produce electricity • produce documents • produce quantities • ...
czasownik + produce
Kolokacji: 49
begin producing • stop producing • continue producing • start producing • help produce • fail to produce • combine to produce • ...
produce + przyimek
Kolokacji: 57
produced by • produced during • produce within • produce throughout • produced under • ...
produce + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 148
locally produced • originally produced • eventually produce • commercially produced • produce annually • independently produced • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
1. locally produced = w okolicy wyprodukować locally produced
9. mainly produced = głównie wyprodukować mainly produced
11. later produce = później wyprodukuj later produce
12. produced entirely = wyprodukowany całkowicie produced entirely
13. produce well = wyprodukuj dobrze produce well
15. initially produced = początkowo wyprodukować initially produced
17. jointly produced = wspólnie wyprodukować jointly produced
20. once produce = kiedyś wyprodukuj once produce
28. together produce = razem wyprodukuj together produce
29. directly produce = bezpośrednio wyprodukuj directly produce
32. produced solely = wyprodukowany wyłącznie produced solely

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.