BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"prize" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prize rzeczownik

rzeczownik + prize
Kolokacji: 100
Nobel Prize • Pulitzer Prize • cash prize • Booker Prize • Jury Prize • consolation prize • Turner Prize • Nobel Peace Prize • Israel Prize • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(1) Nobel, chemistry, Carnegie
Kolokacji: 5
(2) Pulitzer, book, screenplay
Kolokacji: 3
(3) cash, bonus
Kolokacji: 2
(5) Jury, UNESCO, Choice
Kolokacji: 3
(6) consolation, Peace
Kolokacji: 2
(9) Stalin, Lenin
Kolokacji: 2
(10) Man, Giller, Abel
Kolokacji: 3
(11) Mercury, gold
Kolokacji: 3
(13) poetry, nonfiction
Kolokacji: 2
(14) door, Memorial, reporting
Kolokacji: 3
(15) Wolf, actor, Actress, Gershwin
Kolokacji: 4
(20) Year, Audience
Kolokacji: 2
(21) dollar, x, guinea, Blackburn
Kolokacji: 4
(22) lottery, raffle
Kolokacji: 2
(25) brilliancy, Excellence
Kolokacji: 2
1. Orwell Prize = Orwell Nagroda Orwell Prize
2. Cervantes Prize = Cervantes Nagroda Cervantes Prize
3. Thurber Prize = Thurber Nagroda Thurber Prize
  • It won the prestigious Thurber Prize for American Humor in October 2007.
  • He wins awards - the Thurber Prize for American Humor, in 2001 - and sells books by the metric ton.
  • This novel won the 2008 Thurber Prize for American Humor.
  • In 2001, Sedaris became the third recipient of the Thurber Prize for American Humor.
  • Half-Empty (2010) won the 2011 Thurber Prize for American Humor.
  • The book won the 2011 Thurber Prize for American Humor.
  • In 2012, it was nominated for the Thurber Prize for American Humor.
  • The finalists for the 2011 Thurber Prize for American Humor have been announced.
  • It was awarded the 1999 Thurber Prize for American Humor.
  • In October 2007, the novel also won the Thurber Prize for American Humor.
4. drama prize = nagroda teatralna drama prize
(27) science, economics
Kolokacji: 2
prize + rzeczownik
Kolokacji: 49
prize money • prize winner • prize fund • Nobel Prize winner • Pulitzer Prize winner • prize crew • ...
prize + czasownik
Kolokacji: 17
prize includes • prize goes • Pulitzer Prize winning • prize awards • prize consists • ...
czasownik + prize
Kolokacji: 30
nominate for the Nobel Prize • shortlist for the Booker Prize • compete for prizes • win the prize • prize is given • capture prizes • ...
przymiotnik + prize
Kolokacji: 56
top prize • grand prize • big prize • literary prize • annual prize • special prize • prestigious prize • large prize • major prize • ...
przyimek + prize
Kolokacji: 9
in prizes • with prizes • on the prize • for the prize • to the prize • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.