"private" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

private przymiotnik

private + rzeczownik
Kolokacji: 734
private school • private company • private sector • private practice • private life • private collection • private property • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. private property = teren prywatny, własność prywatna private property
15. private club = prywatny klub private club
19. private party = prywatna partia private party
24. private meeting = poufne spotkanie private meeting
26. private owner = prywatny właściciel private owner
29. private jet = prywatny odrzutowiec private jet
30. private land = teren prywatny private land
44. private source = prywatne źródło private source
45. private tutor = nauczyciel prywatny private tutor
48. private bath = osobista wanna private bath
50. private equity = prywatny fundusz, prywatny kapitał private equity
53. private insurer = prywatny ubezpieczyciel private insurer
55. private quarter = prywatna ćwierć private quarter
57. private affair = sprawa prywatna, sprawa osobista private affair
58. private ceremony = prywatna ceremonia private ceremony
62. private initiative = prywatna inicjatywa private initiative
63. private funding = prywatne finansowanie private funding
64. private chamber = osobista sala private chamber
66. private bathroom = łazienka w pokoju, przyległa łazienka private bathroom
67. private provider = prywatny dostawca private provider
70. private joke = żart środowiskowy (rozumiany tylko przez określoną grupę) private joke
71. private venture = prywatne śmiałe przedsięwzięcie private venture
75. private eye = prywatny detektyw private eye
76. private garden = prywatny ogród private garden
77. private market = prywatny rynek private market
78. private client = klient indywidualny private client
79. private space = prywatna przestrzeń private space
80. private thought = myśl przekazana w zaufaniu private thought
81. private beach = prywatna plaża private beach
82. private channel = osobisty kanał private channel
85. private hand = prywatna ręka private hand
87. private person = osoba prywatna private person
88. private army = prywatne wojsko private army
90. private apartment = osobiste mieszkanie private apartment
92. private library = prywatna biblioteka private library
93. private moment = prywatny moment private moment
94. private partnership = osobiste partnerstwo private partnership
97. private part = prywatna część private part
98. private information = prywatna informacja private information
99. private letter = pismo prywatne private letter
100. private car = osobisty samochód private car
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 131
czasownik + private
Kolokacji: 5
keep private • go private • take private • consider private • remain private
przysłówek + private
Kolokacji: 18
most private • intensely private • purely private • strictly private • entirely private • ...
private + przyimek
Kolokacji: 6
private in • private with • private to • private for • private of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.