"principal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

principal przymiotnik

principal + rzeczownik
Kolokacji: 422
principal conductor • principal character • principal dancer • principal source • principal investigator • principal role • principal reason • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
2. principal character = główny charakter principal character
3. principal source = pierwsze źródło principal source
4. principal dancer = pierwszy tancerz principal dancer
5. principal investigator = kierownik zespołu naukowego principal investigator
6. principal role = główna rola principal role
7. principal reason = główny powód principal reason
8. principal author = pierwszy autor principal author
9. principal architect = pierwszy architekt principal architect
10. principal photography = okres kręcenia filmu principal photography
11. principal owner = pierwszy właściciel principal owner
12. principal town = główne miasto principal town
13. principal city = główne miasto principal city
14. principal player = muzyk grający najbliżej widowni principal player
15. principal activity = główna działalność principal activity
16. principal residence = główne miejsce zamieszkania principal residence
17. principal cause = główny powód principal cause
18. principal adviser = główny doradca principal adviser
19. principal officer = pierwszy urzędnik principal officer
20. principal actor = pierwszy aktor principal actor
21. principal sponsor = pierwszy sponsor principal sponsor
22. principal figure = główna liczba principal figure
23. principal member = pierwszy członek principal member
24. principal concern = główny niepokój principal concern
26. principal work = główna praca principal work
27. principal goal = główny cel principal goal
28. principal aim = główny cel principal aim
29. principal component = główny składnik principal component
30. principal feature = główna cecha principal feature
31. principal rival = pierwszy rywal principal rival
32. principal leader = pierwszy przywódca principal leader
33. principal area = główny obszar principal area
34. principal payment = raty kapitałowe principal payment
35. principal part = część główna principal part
37. principal mean = główny oznaczać principal mean
38. principal theme = główny temat principal theme
39. principal shareholder = główny akcjonariusz principal shareholder
40. principal weapon = główna broń principal weapon
41. principal target = główny cel principal target
42. principal difference = główna różnica principal difference
43. principal function = podstawowa funkcja principal function
44. principal partner = pierwszy partner principal partner
45. principal founder = pierwszy założyciel principal founder
46. principal cellist = pierwszy wiolonczelista principal cellist
47. principal center = główne centrum principal center
48. principal office = główny urząd, główny oddział principal office
49. principal port = główny port principal port
50. principal works = główny pracuje principal works
51. principal language = główny język principal language
52. principal industry = główny przemysł principal industry
53. principal interest = główny interes principal interest
54. principal place = główne miejsce principal place
55. principal focus = ognisko optyczne principal focus
56. principal designer = pierwszy projektant principal designer
57. principal advisor = pierwszy doradca principal advisor
58. principal product = główny produkt principal product
59. principal opponent = pierwszy przeciwnik principal opponent
60. principal attraction = główna atrakcyjność principal attraction
61. principal competitor = pierwszy konkurent principal competitor
62. principal crop = główna uprawa principal crop
63. principal songwriter = pierwszy tekściarz principal songwriter
64. principal street = główna ulica principal street
65. principal factor = czynnik zasadniczy principal factor
66. principal business = główny biznes principal business
67. principal point = główny punkt principal point
68. principal issue = kwestia zasadnicza principal issue
69. principal witness = główny świadek, kluczowy świadek principal witness
70. principal tributary = pierwszy hołdownik principal tributary
71. principal settlement = główne porozumienie principal settlement
72. principal room = główny pokój principal room
73. principal route = główna trasa principal route
74. principal problem = główny problem principal problem
75. principal element = główny element principal element
76. principal building = główny budynek principal building
77. principal subdivision = główny dalszy podział principal subdivision
78. principal chief = pierwszy szef principal chief
79. principal party = pierwsza strona principal party
80. principal river = główna rzeka principal river
81. principal ally = główny sojusznik principal ally
82. principal beneficiary = główny beneficjent principal beneficiary
83. principal task = główne zadanie principal task

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.