BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"price" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

price rzeczownik

rzeczownik + price
Kolokacji: 254
stock price • oil price • share price • ticket price • purchase price • bond price • market price • gas price • gasoline price • Gold price • ...
price + rzeczownik
Kolokacji: 120
price tag • price range • price increase • price control • price rise • price index • Price Waterhouse • price cut • price competition • ...
price + czasownik
Kolokacji: 178
price rises • price falls • Price ranges • price drops • price increases • price soars • price varies • price declines • price climbs • ...
czasownik + price
Kolokacji: 144
raise prices • negotiate prices • fix prices • price quoted • command prices • drive prices • push prices • compare prices • fetch prices • ...
przymiotnik + price
Kolokacji: 200
high price • low price • average price • retail price • reasonable price • fair price • wholesale price • median price • cheap price • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
4. retail price = cena detaliczna retail price
5. reasonable price = rozsądna cena reasonable price
7. fair price = uczciwa cena fair price
11. affordable price = korzystna, przystępna cena affordable price
12. inflated price = zawyżona cena inflated price
13. heavy price = ciężka cena heavy price
14. competitive price = cena konkurencyjna competitive price
15. discounted price = cena ze zniżką, cena z rabatem discounted price
16. exorbitant price = wyśrubowana cena exorbitant price
17. small price = niewielka cena small price
18. full price = pełna cena full price
19. best price = najkorzystniejsza cena, najkorzystniejszy kurs best price
20. better price = lepsza cena better price
21. original price = oryginalna cena original price
23. total price = całkowita cena total price
24. final price = ostateczna cena final price
25. right price = odpowiednia cena right price
26. top price = najwyższa cena top price
27. steep price = słona cena steep price
28. good price = dobra cena good price
29. great price = wielka cena great price
30. minimum price = cena minimalna minimum price
31. terrible price = straszna cena terrible price
32. undisclosed price = nieujawniona cena undisclosed price
34. fixed price = stała cena fixed price
35. new price = nowa cena new price
37. possible price = możliwa cena possible price
38. real estate price = cena nieruchomości real estate price
39. natural gas price = naturalna cena benzyny natural gas price
40. modest price = skromna cena modest price
41. moderate price = cena umiarkowana moderate price
42. depressed price = obniżona cena depressed price
43. actual price = cena rzeczywista actual price
44. special price = cena promocyjna special price
45. political price = polityczna cena political price
46. big price = duża cena big price
47. regular price = normalna cena, cena regularna regular price
49. domestic price = cena krajowa domestic price
50. attractive price = cena atrakcyjna attractive price
51. stable price = stabilna cena stable price
52. hefty price = masywna cena hefty price
53. ultimate price = najwyższa cena ultimate price
54. decent price = przyzwoita cena decent price
55. global price = globalna cena global price
56. normal price = cena normalna (jaką klient spodziewa się zapłacić za produkt) normal price
57. international price = cena międzynarodowa international price
58. certain price = pewna cena certain price
59. recent price = niedawna cena recent price
60. fire-sale price = ognia!-sprzedaż cena fire-sale price
61. similar price = podobna cena similar price
62. relative price = względna cena relative price
63. outrageous price = oburzająca cena outrageous price
64. cut-rate price = przeceniona cena cut-rate price
65. subsidized price = cena dotowana, cena subsydiowana subsidized price
przyimek + price
Kolokacji: 28
on prices • in price • despite prices • with prices • by Distance Price • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.