"previous" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

previous przymiotnik

previous + rzeczownik
Kolokacji: 666
previous year • previous season • previous album • previous marriage • previous record • previous week • previous night • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. previous season = poprzednia pora roku previous season
5. previous marriage = poprzednie małżeństwo previous marriage
6. previous week = ubiegły tydzień previous week
7. previous night = poprzednia noc previous night
8. previous month = miesiąc ubiegły, ubiegły miesiąc previous month
9. previous experience = wcześniejsze doświadczenie previous experience
10. previous work = poprzednie miejsce pracy previous work
12. previous owner = poprzedni właściciel previous owner
16. previous decade = poprzednie dekada previous decade
17. previous evening = poprzedni wieczór previous evening
18. previous episode = poprzednie wydarzenie previous episode
22. previous century = poprzedni wiek previous century
24. previous visit = poprzednia wizyta previous visit
25. previous one = poprzedni previous one
26. previous novel = poprzednia powieść previous novel
27. previous occasion = poprzednia okazja previous occasion
30. previous quarter = poprzedni kwartał previous quarter
33. previous winner = poprzedni zwycięzca previous winner
34. previous section = poprzednia część previous section
35. previous statement = poprzednie oświadczenie previous statement
38. previous appearance = poprzedni wygląd previous appearance
40. previous session = poprzednia sesja previous session
41. previous era = poprzednia era previous era
42. previous encounter = przedwczesne spotkanie previous encounter
44. previous works = poprzedni pracuje previous works
47. previous relationship = poprzednie stosunki previous relationship
48. previous agreement = poprzednia umowa previous agreement
49. previous conviction = poprzedni wyrok skazujący previous conviction
51. previous book = poprzednia książka previous book
52. previous film = poprzedni film previous film
53. previous period = poprzedni okres previous period
54. previous job = poprzednie miejsce pracy previous job
55. previous level = poprzedni poziom previous level
56. previous release = poprzednie zwolnienie previous release
57. previous life = poprzednie życie previous life
58. previous case = poprzedni przypadek previous case
59. previous campaign = poprzednia kampania previous campaign
63. previous match = poprzedni mecz previous match
64. previous system = poprzedni system previous system
66. previous show = poprzednie widowisko previous show
67. previous series = poprzednia seria previous series
68. previous band = poprzedni zespół previous band
69. previous title = poprzedni tytuł previous title
70. previous time = poprzedni czas previous time
71. previous name = poprzednie imię previous name
73. previous single = poprzedni bilet w jedną stronę previous single
75. previous decision = poprzednia decyzja previous decision
76. previous round = poprzednia runda previous round
77. previous event = poprzednie wydarzenie previous event
80. previous race = poprzedni wyścig previous race
81. previous club = poprzedni klub previous club
82. previous attack = poprzedni atak previous attack
84. previous team = poprzedni zespół previous team
85. previous tour = poprzednia wycieczka previous tour
86. previous example = poprzedni przykład previous example
87. previous trip = przedwczesna podróż previous trip
88. previous location = poprzednia lokalizacja previous location
89. previous history = poprzednia historia previous history
90. previous role = poprzednia rola previous role
91. previous chapter = poprzedni rozdział previous chapter
92. previous afternoon = poprzednie popołudnie previous afternoon
93. previous winter = poprzednia zima previous winter
94. previous war = poprzednia wojna previous war
95. previous project = poprzedni projekt previous project
96. previous regime = poprzedni reżim previous regime
97. previous success = przedwczesny sukces previous success
98. previous contract = poprzednia umowa previous contract
99. previous member = poprzedni członek previous member
100. previous hour = poprzednia godzina previous hour
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 103

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.