BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"premise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

premise rzeczownik

rzeczownik + premise
Kolokacji: 12
business premise • school premise • temple premise • customer premise • factory premise • ...
premise + czasownik
Kolokacji: 9
premise involves • premise seems • premise consists • premise remains • premise holds • ...
czasownik + premise
Kolokacji: 18
move to premises • leave the premises • move into premises • premise is used • accept the premise • ...
przymiotnik + premise
Kolokacji: 65
basic premise • new premise • large premise • original premise • central premise • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. basic premise = podstawowe założenie basic premise
2. new premise = nowe założenie new premise
3. large premise = duże założenie large premise
4. original premise = pierwotne założenie original premise
5. central premise = główne założenie central premise
6. false premise = błąd fałszywego założenia, przesłanka fałszywa false premise
7. commercial premise = handlowe założenie commercial premise
8. licensed premise = lokal posiadający prawo sprzedaży alkoholu licensed premise
9. fundamental premise = fundamentalne założenie fundamental premise
przyimek + premise
Kolokacji: 9
to premises • for premises • into premises • on the premises • from the premises • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.