"power" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

power rzeczownik

rzeczownik + power
Kolokacji: 219
veto power • wind power • Axis power • bargaining power • processing power • buying power • battery power • computing power • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
2. wind power = siła wiatru, energia wiatru wind power
5. bargaining power = pozycja przetargowa, siła przetargowa bargaining power
6. processing power = moc obliczeniowa processing power
7. battery power = energia z baterii battery power
8. buying power = siła nabywcza buying power
11. air power = potencjał lotniczy air power
12. star power = moc gwiazdorska star power
15. steam power = para (zasilająca, np. maszynę) steam power
17. police power = władza policyjna police power
18. market power = siła monopolowa market power
19. voting power = prawo głosu, prawo do głosowania voting power
20. state power = władza państwowa state power
21. world power = potęga światowa world power
23. Mr. Power = Mr. Moc Mr. Power
24. sea power = wielkość marynarki wojennej danego kraju sea power
26. water power = energia wodna, hydroenergia water power
27. people power = siła ludzkich mięśni people power
28. computer power = moc komputerowa computer power
29. Nintendo Power = Nintendo Moc Nintendo Power
30. monopoly power = siła monopolowa monopoly power
31. power of one's office = moc z czyjś biuro power of one's office
32. union power = moc związkowa union power
33. brain power = moc mózgowa brain power
34. subpoena power = wezwanie do sądu moc subpoena power
35. man power = człowiek moc man power
37. purchasing power = siła nabywcza, zdolność nabywcza purchasing power
38. muscle power = siła mięśniowa muscle power
39. spending power = siła nabywcza spending power
40. output power = moc wyjściowa output power
41. Tyrone Power = Tyrone Moc Tyrone Power
42. power of attorney = pełnomocnictwo pisemne power of attorney
43. fire power = siła ognia fire power
44. power of God = moc boży power of God
46. power of words = moc słów power of words
47. fusion power = kontrolowana synteza termojądrowa fusion power
48. power of persuasion = siła perswazji, siła przekonywania power of persuasion
49. J. D. Power = J. D. Moc J. D. Power
50. Ann Power = Ann Moc Ann Power
51. AC power = moc bierna AC power
52. Will Power = Siła woli Will Power
53. party power = wesoła moc party power
54. flower power = hasło hippisów z lat 60. i 70., wyrażające wiarę w pokój i miłość flower power
56. horse power = koń mechaniczny (jednostka mocy) horse power
57. power of music = moc muzyki power of music
58. power of one's voice = moc z czyjś głos power of one's voice
59. Cat Power = Dla kotów Moc Cat Power
61. combat power = moc bojowa combat power
62. war power = moc wojenna war power
64. impulse power = impuls moc impulse power
65. reasoning power = moc myślenia reasoning power
power + rzeczownik
Kolokacji: 272
power plant • power station • power struggle • power line • power play • power supply • power source • power generation • power base • ...
power + czasownik
Kolokacji: 207
power lies • power grows • power fails • power increases • power comes • power gives • power begins • power goes • power makes • ...
czasownik + power
Kolokacji: 298
gain power • seize power • generate power • retain power • supply power • regain power • exert power • transmit power • share power • ...
przymiotnik + power
Kolokacji: 615
political power • nuclear power • military power • electrical power • electric power • magical power • Western power • solar power • ...
przyimek + power
Kolokacji: 34
without power • of power • to power • in power • into power • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.