Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"poverty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

poverty rzeczownik

rzeczownik + poverty
Kolokacji: 5
child poverty • family poverty • world poverty • fuel poverty • childhood poverty
poverty + rzeczownik
Kolokacji: 26
poverty line • poverty level • poverty rate • poverty reduction • poverty alleviation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. poverty line = minimum socjalne poverty line
  • About one in 10 white Americans fall below the poverty line.
  • About 11.9 percent of the population lives below the poverty line.
  • Public works programs would create real jobs, at a level above the poverty line.
  • No people in the community were below the poverty line.
  • Two people but no families are below the poverty line.
  • Just 2.2 percent of the population lives below the poverty line.
  • In these two areas over 30% of the population lives below the poverty line.
  • About 5% of the population were below the poverty line.
  • Nearly 20 percent of these families live below the poverty line.
  • Almost 20% of the population lives below the poverty line.
2. poverty level = minimum socjalne poverty level
3. poverty rate = wskaźnik ubóstwa poverty rate
4. poverty reduction = redukcja ubóstwa, zmniejszenie ubóstwa poverty reduction
6. Southern Poverty Law Center = Południowe Ubóstwo Prawo Centrum Southern Poverty Law Center
poverty + czasownik
Kolokacji: 18
poverty increases • poverty makes • poverty causes • poverty forces • poverty leads • ...
czasownik + poverty
Kolokacji: 33
reduce poverty • fight poverty • escape poverty • live in poverty • end poverty • ...
przymiotnik + poverty
Kolokacji: 41
extreme poverty • abject poverty • rural poverty • global poverty • urban poverty • widespread poverty • ...
przyimek + poverty
Kolokacji: 22
against poverty • into poverty • of poverty • in poverty • on poverty • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.