BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"potato" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

potato rzeczownik

rzeczownik + potato
Kolokacji: 12
couch potato • seed potato • Idaho potato • shoestring potato • Yukon gold potato • ...
potato + rzeczownik
Kolokacji: 74
potato chip • potato salad • potato pancake • potato famine • potato field • ...
potato + czasownik
Kolokacji: 12
potato serves • potato grows • potato cooks • potato makes • potato comes • ...
czasownik + potato
Kolokacji: 29
include potatoes • peel potatoes • add the potatoes • eat potatoes • serve with potatoes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. peel potatoes = ziemniaki skórki peel potatoes
  • She looked up from peeling potatoes as Jane went in.
  • "To get spare parts will take months, and until then we'll be peeling potatoes by hand."
  • But what good are they when we're peeling potatoes at a minimum security prison?
  • And the women in the house, peeling potatoes, getting the coal, carrying water.
  • Sally and the two girls were on the couch, peeling potatoes.
  • As if she were carrying water from a well, or peeling potatoes.
  • She peeled potatoes for French fries quietly, her eyes always on the sky.
  • You would,' muttered April from the sink where she was peeling potatoes.
  • The younger ones peeled potatoes and set the table.
  • I would attempt to do something like peeling potatoes with one of those footknives.
4. eat potatoes = zjedz ziemniaki eat potatoes
5. serve with potatoes = podaj z ziemniakami serve with potatoes
przymiotnik + potato
Kolokacji: 66
sweet potato • mashed potato • baked potato • hot potato • small potato • new potato • roasted potato • fried potato • ...
przyimek + potato
Kolokacji: 13
with potatoes • of potatoes • for potatoes • in potatoes • to potatoes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.