BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(2) by, from, of, to, since, ...
Kolokacji: 11
1. popular by = popularny przez popular by
2. popular from = popularny z popular from
3. popular of = popularny z popular of
4. popular to = popularny aby popular to
5. popular since = popularny od tej pory popular since
6. popular through = popularny całkowicie popular through
7. popular until = popularny do czasu gdy popular until
  • They were popular from the early 1920s until the 1960s.
  • Dorothy became very popular in the film industry during the period of 1918 until the late 1920s.
  • This make up would prove to become very popular until at least 1825.
  • This alternative name was popular until the end of the 19th Century.
  • "Earth didn't get real popular until just the last few years."
  • This subject continued to be popular until the 18th century at least.
  • The play continued to be popular until the early 1870s.
  • They were first made in the 1930s, but did not begin to be popular until 1947.
  • Boys' school stories were popular from the 1870s until the 1930s and continued to find an audience into the 1970s.
  • He was popular from the late 1940s until his death at the age of 67 in 1990.
8. popular over = popularny ponad popular over
9. popular within = popularny wewnątrz popular within
10. popular across = popularny wszerz popular across
11. popular including = popularny w tym popular including

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.