BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(2) by, from, of, to, since, ...
Kolokacji: 11
1. popular by = popularny przez popular by
2. popular from = popularny z popular from
3. popular of = popularny z popular of
4. popular to = popularny aby popular to
5. popular since = popularny od tej pory popular since
6. popular through = popularny całkowicie popular through
  • They were most popular from the 1940s through the mid-1960s, particularly during the 1950s.
  • The group remained popular from the 1960s through the 1980s.
  • The event was popular through 1960 at the international level.
  • This second use was especially popular from the 1970s through the early 1990s.
  • The most popular through the last century or so was the mock marriage.
  • Town & Country was very popular through the 1980s, yet the 1990s saw a great depression.
  • But it was the group's records, which continued to be popular through the early 1960's, that were most familiar to Americans.
  • The rugs continued to be popular through the 19th century.
  • It was tremendously popular in the 1920s through the 1950s.
  • A vertical design was popular in the 1800s through the 1950s but they are no longer made.
7. popular until = popularny do czasu gdy popular until
8. popular over = popularny ponad popular over
9. popular within = popularny wewnątrz popular within
10. popular across = popularny wszerz popular across
11. popular including = popularny w tym popular including

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.