BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(2) by, from, of, to, since, ...
Kolokacji: 11
1. popular by = popularny przez popular by
  • They became very popular and in demand by people from all sectors of Israeli society.
  • While the park was always popular in Pennsylvania, by the 1960s it began to attract attention from outside the state.
  • It was made widely popular by computer games like Doom.
  • It quickly became very popular, and spread to Australia by 1988.
  • The town was made more popular by the discovery of the black water baths in 1891.
  • He told that, Ushasri will be popular by his voice.
  • It is really popular by old ladies to walk around.
  • The zoo was very popular by the 1970s and 1980s.
  • The group was popular in Europe by the end of the 1990s.
  • It became more popular than 120 film by the late 1960s.
2. popular from = popularny z popular from
3. popular of = popularny z popular of
4. popular to = popularny aby popular to
5. popular since = popularny od tej pory popular since
6. popular through = popularny całkowicie popular through
7. popular until = popularny do czasu gdy popular until
8. popular over = popularny ponad popular over
9. popular within = popularny wewnątrz popular within
10. popular across = popularny wszerz popular across
11. popular including = popularny w tym popular including

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.