BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(2) by, from, of, to, since, ...
Kolokacji: 11
1. popular by = popularny przez popular by
2. popular from = popularny z popular from
3. popular of = popularny z popular of
4. popular to = popularny aby popular to
5. popular since = popularny od tej pory popular since
6. popular through = popularny całkowicie popular through
7. popular until = popularny do czasu gdy popular until
8. popular over = popularny ponad popular over
9. popular within = popularny wewnątrz popular within
10. popular across = popularny wszerz popular across
  • These were popular during the federal period across the United States.
  • In the 1980s, yoga became popular as a system of physical exercise across the Western world.
  • For similar reasons, Chinese language classes are increasingly popular across the country in public schools.
  • His theories became very popular across the nation in the early 1930s.
  • The white color was popular across European markets and therefore somewhat easier to come by.
  • In the 1980s and 1990s they became popular across India.
  • They became popular across the country and are still used today.
  • They seem to be very popular in gardens all across the country.
  • From there, the dance was briefly popular across the country.
  • Two songs from the album were very popular across the world.
11. popular including = popularny w tym popular including

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.