BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(1) most, least
Kolokacji: 2
1. increasingly popular = coraz bardziej popularny increasingly popular
2. wildly popular = szalenie popularny wildly popular
3. widely popular = powszechnie popularny widely popular
4. once popular = kiedyś popularny once popular
5. politically popular = politycznie popularny politically popular
6. equally popular = tak samo popularny equally popular
7. incredibly popular = niewiarygodnie popularny incredibly popular
8. locally popular = w okolicy popularny locally popular
9. universally popular = powszechnie popularny universally popular
10. perennially popular = zawsze popularny perennially popular
11. relatively popular = stosunkowo popularny relatively popular
12. newly popular = nowo popularny newly popular
13. generally popular = powszechnie popularny generally popular
14. popular alike = popularny podobny popular alike
15. far more popular = dużo więcej popularny far more popular
16. deservedly popular = słusznie popularny deservedly popular
  • Modern European and American history topics are deservedly popular among school students.
  • This simple row of tables with thatch canopies is deservedly popular.
  • He was reported by The Times newspaper to be a "deservedly popular" landlord.
  • A deservedly popular restaurant with all who enjoy genuine Cantonese fare.
  • It's deservedly popular with holidaying Asmarans and gets crowded at weekends.
  • Nagashima is an especially appealing and deservedly popular Japanese restaurant.
  • His kindly disposition and gentle manners made him deservedly popular.
  • Moncks Corner, open for just a couple of weeks, is deservedly popular.
  • This deservedly popular pub offers good cuisine and is very hospitable.
  • Verdict: Assured redesign on a deservedly popular sports car.
17. longer popular = dłuższy popularny longer popular
19. consistently popular = konsekwentnie popularny consistently popular
20. broadly popular = zasadniczo popularny broadly popular
21. commercially popular = opłacalnie popularny commercially popular
22. surprisingly popular = zadziwiająco popularny surprisingly popular
23. personally popular = osobiście popularny personally popular
24. regionally popular = regionalnie popularny regionally popular
25. sufficiently popular = wystarczająco popularny sufficiently popular
26. traditionally popular = tradycyjnie popularny traditionally popular
27. understandably popular = zrozumiale popularny understandably popular
28. justifiably popular = słusznie popularny justifiably popular
29. explosively popular = wybuchowo popularny explosively popular
(5) immensely, massively, vastly
Kolokacji: 3
(9) well, insanely
Kolokacji: 2
(10) enduringly, eternally
Kolokacji: 2
(11) immediately, instantly
Kolokacji: 2
(12) initially, mainly
Kolokacji: 2
(13) genuinely, truly
Kolokacji: 2
(14) justly, rightly
Kolokacji: 2
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.