BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
  • Michael was one of the most popular people ever to work here.
  • He was one of the most popular men in the hospital.
  • Yet despite the heat, summer is still the most popular season.
  • They had their most popular times during the early 1980s.
  • Within a week, he is the most popular student around.
  • I tried to be the most popular person at school.
  • They were at their most popular during the 1960s and 1970s.
  • The movement was most popular in the 1970s and 1980s.
  • I was never the most popular girl in the class.
  • Read on to find out about the most popular ones.
2. increasingly popular = coraz bardziej popularny increasingly popular
4. particularly popular = szczególnie popularny particularly popular
5. hugely popular = ogromnie popularny hugely popular
6. highly popular = bardzo popularny highly popular
7. immensely popular = ogromnie popularny immensely popular
8. wildly popular = szalenie popularny wildly popular
9. widely popular = powszechnie popularny widely popular
10. enormously popular = ogromnie popularny enormously popular
11. especially popular = szczególnie popularny especially popular
12. once popular = kiedyś popularny once popular
13. politically popular = politycznie popularny politically popular
14. equally popular = tak samo popularny equally popular
15. fairly popular = dość popularny fairly popular
16. least popular = najmniej popularny least popular
17. incredibly popular = niewiarygodnie popularny incredibly popular
18. locally popular = w okolicy popularny locally popular
19. universally popular = powszechnie popularny universally popular
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.