BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"politics" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

politics rzeczownik

rzeczownik + politics
Kolokacji: 66
party politics • identity politics • power politics • world politics • state politics • US politics • city politics • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. party politics = polityka partyjna, polepszanie wizerunku partii party politics
  • "Party politics should not stop us from doing the business of the people."
  • Social care is too important an issue to leave to party politics.
  • But why should anyone else care about Republican party politics.
  • It seems party politics are more important than the needs of the American people.
  • In part this is a matter of simple party politics.
  • With most of us, this is not about party politics.
  • You should not be playing party politics in this matter.
  • He has also been active in public life, including party politics.
  • They do not speak out in public about party politics except as part of their own election campaign.
  • This has nothing to do with party politics; it is simply a fact.
4. world politics = polityka światowa world politics
6. US politics = Amerykańska polityka US politics
7. city politics = polityka miasta city politics
8. Fridge politics = Polityka lodówki Fridge politics
9. office politics = walka o własną pozycję w pracy office politics
10. Washington politics = Polityka waszyngtońska Washington politics
11. student politics = polityka studencka student politics
12. New York politics = Polityka Nowego Jorku New York politics
politics + rzeczownik
Kolokacji: 8
politics whichs • Politics MM • Politics Show • Politics news section • Press Politics Public Policy • ...
politics + czasownik
Kolokacji: 34
Unconventional Politics getting • politics play • politics make • politics take • politics change • ...
czasownik + politics
Kolokacji: 100
enter politics • dominate politics • play politics • discuss politics • cover politics • study politics • leave politics • influence politics • ...
przymiotnik + politics
Kolokacji: 220
American politics • international politics • domestic politics • partisan politics • Democratic politics • Presidential politics • ...
przyimek + politics
Kolokacji: 31
about politics • into politics • in politics • between politics • of politics • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.