BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"political" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

political przymiotnik

political + rzeczownik
Kolokacji: 1431
political party • political leader • political science • political career • political figure • political power • political system • political issue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. political power = siła polityczna, moc polityczna political power
7. political system = ustrój polityczny, system polityczny political system
10. political sectarianism = sekciarstwo polityczne political sectarianism
11. political analyst = analityk sytuacji politycznej political analyst
  • What did de Man have to say about the political situation?
  • At that time, the political situation run out of control.
  • Until now, we have had only Richard's word about the political situation.
  • By the time of his return the political situation had changed.
  • Already he knew that the social or political situation was a large part of the problem.
  • However, the political situation in the year after that became less kind to him.
  • I would like to talk with you about the political situation down there.
  • "But we do not know what the political situation is."
  • But I would like to add what is the political situation there?
  • The beginning of the 21st century saw the political situation in the country turn from bad to worse.
18. political process = proces polityczny political process
29. political agenda = agenda polityczna political agenda
32. political climate = klimat polityczny political climate
33. political spectrum = spektrum polityczne political spectrum
42. political ally = polityczny sojusznik political ally
44. political landscape = klimat polityczny political landscape
47. political purpose = polityczny cel political purpose
48. political structure = struktura polityczna political structure
49. political arena = arena polityczna political arena
50. political statement = polityczne oświadczenie political statement
57. political battle = polityczna bitwa political battle
60. political ambition = polityczna ambicja political ambition
65. political elite = polityczna elita political elite
67. political tension = napięte stosunki polityczne political tension
71. political capital = polityczny kapitał political capital
72. political institution = polityczna instytucja political institution
73. political connection = polityczny związek political connection
74. political establishment = polityczne utworzenie political establishment
76. political belief = przekonanie polityczne political belief
80. political enemy = przeciwnik polityczny political enemy
85. political solution = polityczne rozwiązanie political solution
86. political gain = polityczny przyrost political gain
87. political advantage = przewaga polityczna political advantage
90. political clout = znaczenie polityczne political clout
92. political wing = polityczne skrzydło political wing
93. political settlement = polityczne porozumienie political settlement
94. political strategy = polityczna strategia political strategy
96. political alliance = polityczne przymierze political alliance
99. political speech = polityczne przemówienie political speech
100. political environment = środowisko polityczne political environment
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
przysłówek + political
Kolokacji: 17
overtly political • most political • purely political • highly political • intensely political • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.