Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"police" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

police rzeczownik

rzeczownik + police
Kolokacji: 126
riot police • transit police • city police • state police • security police • border police • Suffolk County police • campus police • ...
police + rzeczownik
Kolokacji: 298
police officer • Police Department • police force • police station • police official • police car • police chief • police spokesman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • But instead of coming home, she called me from the police department.
  • The police department moved out of the building in 1963.
  • In the end, though, he wanted to return to the police department.
  • She could have been happy in the police department for years.
  • I'm more than what the police department says I am.
  • He put the police department's phone number on the bottom line.
  • This is usually your local police department, which may not be the service you need.
  • "If you still want to work for the police department."
  • We were sitting in his office at the police department.
  • "The local police department is also working on the case."
4. police station = posterunek policji, komisariat, komenda police station
14. police report = raport policyjny police report
17. police presence = obecność policyjna police presence
21. police spokeswoman = rzeczniczka policyjna police spokeswoman
22. police agency = agencja policyjna police agency
26. police sergeant = (noun) sierżant policji police sergeant
28. police cruiser = łódź motorowa z kabiną policyjna police cruiser
29. police misconduct = złe postępowanie policyjne police misconduct
31. police raid = nalot policyjny police raid
33. police patrol = patrol policyjny police patrol
34. police captain = kapitan policyjny police captain
35. police uniform = mundur policyjny police uniform
36. police siren = syrena policyjna police siren
38. police record = kartoteka policyjna police record
39. police Van = Van policyjny police Van
40. police dog = pies policyjny police dog
41. police union = zjednoczenie policyjne police union
43. police power = władza policyjna police power
44. police operation = operacja policji police operation
47. police procedure = procedura policyjna police procedure
48. police blogger = bloger policyjny police blogger
49. police radio = radio policyjne police radio
50. police drama = dramat policyjny police drama
51. police lieutenant = lejtnant policyjny police lieutenant
52. police barricade = barykada policyjna police barricade
53. police line = taśma ostrzegawcza police line
54. police shooting = zabójstwo policyjne police shooting
55. police surveillance = nadzór policyjny police surveillance
57. police response = odpowiedź policyjna police response
58. police activity = działalność policyjna police activity
59. police agent = agent policyjny police agent
60. police tactic = taktyka policyjna police tactic
61. police harassment = nękanie przez policję police harassment
62. police personnel = personel policyjny police personnel
63. police crackdown = rozprawa policyjna police crackdown
64. police file = plik policyjny police file
65. police source = źródło policyjne police source
66. police fire department = straż pożarna policyjna police fire department
67. police duty = służba policyjna police duty
68. Police Department spokesman = Rzecznik wydziału policji Police Department spokesman
69. police informer = informator na usługach policji police informer
70. police informant = informator policyjny police informant
71. police search = poszukiwania policyjne police search
72. police violence = użycie siły policyjne police violence
73. police squad = oddział policji police squad
76. police office = komenda policji police office
77. police post = stanowisko policyjne police post
78. police training = szkolenie policyjne police training
79. city police officer = funkcjonariusz policji miasta city police officer
80. police interrogation = przesłuchanie policyjne police interrogation
83. police inquiry = dochodzenie przedśledcze police inquiry
85. police lineup = konfrontacja, okazanie podejrzanego (świadkowi) police lineup
86. police tape = taśma policyjna police tape
87. police statement = oświadczenie policyjne police statement
88. police reporter = reporter policyjny police reporter
91. police blotter = księga bieżąca, księga zatrzymań, księga aresztowań (na policji) police blotter
92. police scanner = skaner policyjny police scanner
93. police escort = eskorta policyjna police escort
94. police business = biznes policyjny police business
95. Police Plaza = Plac policyjny Police Plaza
96. police magistrate = sędzia sądu policyjnego police magistrate
97. police effort = wysiłek policyjny police effort
98. police boat = łódź policyjna police boat
99. police bullet = kula policyjna police bullet
100. police dispatcher = dyspozytor policyjny police dispatcher
police + czasownik
Kolokacji: 318
police arrest • police arrive • police investigate • police search • police raid • police question • police report • police detain • ...
czasownik + police
Kolokacji: 34
notify the police • call the police • alert the police • contact the police • inform the police • ...
przymiotnik + police
Kolokacji: 123
local police • secret police • military police • Iraqi police • Israeli police • British police • German police • French police • ...
przyimek + police
Kolokacji: 16
by the police • to the police • against the police • including the police • from the police • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.