BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"poke" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

poke czasownik

poke + rzeczownik
Kolokacji: 12
poke fun • poke holes • poke one's head • poke one's nose • poke a finger • ...
czasownik + poke
Kolokacji: 8
start poking • keep poking • begin poking • stop poking • come poking • ...
poke + przyimek
Kolokacji: 30
poke at • poke out • poke into • poke through • poke up • poke around • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. poke at = dziob poke at
3. poke through = szturchnij całkowicie poke through
4. poke around = grzebać, szperać, myszkować (szukać) poke around
5. poke out = wystawać poke out
6. poke up = wyglądać, wyjrzeć poke up
  • She saw the college buildings poking up below her through the trees.
  • Soon a yellow head poked itself up from the opening.
  • He wanted to be ready for them when they poked up higher to shoot along the level of the floor.
  • Then, when it was safely light, the sun poked its face up from behind the trees.
  • I nearly got away, but as my head poked up under his arm the girl caught hold of it.
  • I could see them just beginning to poke up through the grass.
  • John could just see the top of someone's head poking up from behind the desk.
  • Some pointed structure poked up from the Road, too far ahead to make out.
  • Have another glass of tea and poke up the fire.
  • Blade went now to his fire and poked it up.
7. poke with = szturchać z poke with
8. poke in = szturchnij poke in
9. poke from = szturchać z poke from
10. poke out of = wystawać z poke out of
11. poke above = szturchnij wyżej poke above
12. poke on = szturchać na poke on
13. poke over = szturchać ponad poke over
poke + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
poke about • gently poke • accidentally poke • cautiously poke • poke forward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.