Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"play" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

play czasownik

play + rzeczownik
Kolokacji: 709
play football • play guitar • play music • play basketball • play cricket • play baseball • play host • play cards • play instruments • ...
czasownik + play
Kolokacji: 201
start playing • stop playing • enjoy playing • love playing • continue playing • begin playing • keep playing • like playing • seen playing • ...
play + przyimek
Kolokacji: 89
play out • play against • play alongside • play back • play down • play off • play up • ...
play + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 261
play together • play professionally • play hard • play collegiately • play poorly • play live • play fair • play dead • play good • play low • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
4. play live = zagraj na żywo play live
5. play collegiately = gra collegiately play collegiately
10. play dead = udawać trupa play dead
11. play fair = grać uczciwie (w sporcie i w życiu) play fair
12. actually play = faktycznie zagraj actually play
18. once play = kiedyś zagraj once play
19. play mainly = zagraj głównie play mainly
21. briefly play = pokrótce zagraj briefly play
23. play twice = zagraj dwa razy play twice
25. play right = zagraj prawo play right
29. simply play = po prostu zagraj simply play
30. play good = grać dobry play good
31. later play = później zagraj later play
32. play forward = zagraj do przodu play forward
34. play low = zagraj nisko play low
35. play great = gra wielki play great
37. play dumb = zgrywać głupa, zachowywać się głupio, udawać głupiego play dumb
38. play softly = zagraj łagodnie play softly
41. play away = grać na wyjeździe play away
42. played before = zagrany wcześniej played before
43. play badly = zagraj źle play badly
44. play safe = unikać ryzyka play safe
45. play alone = zagraj w pojedynkę play alone
46. notably play = wyraźnie zagraj notably play
51. play abroad = zagraj za granicą play abroad
55. finally play = w końcu zagraj finally play
57. commonly played = powszechnie zagrać commonly played
58. play rough = gra szorstki play rough
60. play locally = zagraj w okolicy play locally
64. play bad = grać zły play bad
66. play indoors = zagraj wewnątrz play indoors
67. play directly = zagraj bezpośrednio play directly
69. play quietly = zagraj cicho play quietly
70. constantly play = ciągle zagraj constantly play
73. play happily = zagraj radośnie play happily
74. play overseas = zagraj za granicą play overseas
75. play defensive = gra obronny play defensive
77. play tough = grać nieustępliwy play tough
78. play loudly = zagraj głośno play loudly
79. widely played = powszechnie zagrany widely played
81. play predominantly = grać w przeważającej mierze play predominantly
82. merely play = jedynie zagraj merely play
84. play nice = być miłym play nice
85. play smart = gra bystry play smart
86. play superbly = zagraj znakomicie play superbly
88. definitely play = z pewnością zagraj definitely play
89. most played = najbardziej zagrany most played
90. play heavily = zagraj ciężko play heavily
91. play effectively = zagraj skutecznie play effectively
93. clearly play = najwyraźniej zagraj clearly play
94. hardly play = ledwie zagraj hardly play
95. play dirty = grać nieczysto play dirty

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.