ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"plate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plate rzeczownik

rzeczownik + plate
Kolokacji: 111
license plate • home plate • metal plate • steel plate • dinner plate • paper plate • glass plate • brass plate • River Plate • copper plate • ...
plate + rzeczownik
Kolokacji: 30
plate appearance • plate tectonics • plate glass • plate umpire • license plate number • plate boundary • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. plate appearance = wygląd talerza plate appearance
3. plate glass = szkło okienne plate glass
4. plate umpire = sędzia talerza plate umpire
5. license plate number = liczba tablicy rejestracyjnej license plate number
6. plate boundary = talerz granica plate boundary
7. plate number = numer na marginesie znaczków plate number
8. plate glass window = okno szkła okiennego plate glass window
  • There was a plate glass window to the left of the doorway.
  • They tried for a glimpse of her through the plate glass window.
  • As he began to speak a young boy ran straight through a plate glass window behind us at the back of the church.
  • During the fight, another Angel threw a man into a plate glass window.
  • There was plywood over the plate glass windows, and on the front door as well.
  • We both faced the plate glass window rather than each other.
  • He was looking out through the big plate glass window.
  • He put one finger on the plate glass window, pointing.
  • Others were cleaning the plate glass windows that looked out onto the garden.
  • I looked into the big plate glass windows but didn't see Valerie.
9. home plate umpire = sędzia baza-mety home plate umpire
10. plate armor = zbroja płytkowa plate armor
plate + czasownik
Kolokacji: 40
plate moves • plate containing • plate comes • plate covers • plate shows • ...
czasownik + plate
Kolokacji: 65
use plates • push one's plate • step up to the plate • plate made • serve plates • fill one's plate • divide among several plates • ...
przymiotnik + plate
Kolokacji: 114
small plate • tectonic plate • large plate • hot plate • empty plate • photographic plate • flat plate • American Plate • Eurasian Plate • ...
przyimek + plate
Kolokacji: 23
in plates • with plates • of plates • into plates • among several plates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.