ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"plate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plate rzeczownik

rzeczownik + plate
Kolokacji: 111
license plate • home plate • metal plate • steel plate • dinner plate • paper plate • glass plate • brass plate • River Plate • copper plate • ...
plate + rzeczownik
Kolokacji: 30
plate appearance • plate tectonics • plate glass • plate umpire • license plate number • plate boundary • ...
plate + czasownik
Kolokacji: 40
plate moves • plate containing • plate comes • plate covers • plate shows • ...
czasownik + plate
Kolokacji: 65
use plates • push one's plate • step up to the plate • plate made • serve plates • fill one's plate • divide among several plates • ...
przymiotnik + plate
Kolokacji: 114
small plate • tectonic plate • large plate • hot plate • empty plate • photographic plate • flat plate • American Plate • Eurasian Plate • ...
przyimek + plate
Kolokacji: 23
in plates • with plates • of plates • into plates • among several plates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(1) in, with, of, into, among, ...
Kolokacji: 11
5. among several plates = wśród kilku talerzy among several plates
  • To serve, divide the sauce among four plates and place the salmon on top.
  • To serve, remove the shrimp from the oil and divide among four plates.
  • Divide the salad among 4 plates and top with shrimp.
  • Cut the two chickens in half and divide among 4 plates.
  • To serve, divide the shrimp among 4 small serving plates.
  • Divide the sauce among four plates and put the chops on top.
  • Divide the pasta among 4 plates and top with the chicken.
  • Cut the fillets in half and divide among 4 plates.
  • To make the salad, divide the greens among 4 plates.
  • Cook for 30 seconds and divide among 4 warm plates.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.