Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"plant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plant czasownik

plant + rzeczownik
Kolokacji: 81
plant trees • plant crops • plant one's feet • plant the seeds • plant a kiss • plant a bomb • plant one's hands • plant flowers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. plant crops = uprawy roślinne plant crops
3. plant one's feet = postawić na czymś, upierać się przy czymś, zadeklarować się plant one's feet
  • I just knew he would plant his foot and break it the other way.
  • Have him stop and plant his feet instead of jumping into the air.
  • I stood up and planted my feet in front of his chair.
  • I just planted my feet and gave it to him.
  • I planted my feet, not that it did me much good.
  • He planted his foot against one step and reached for me.
  • I planted my feet and faced him, without meeting his eyes.
  • To reach it, he has to plant his feet right in your trap.
  • He planted his feet and tried to push himself through the seat.
  • I planted my feet against the side of the ship, reached down, and pulled.
5. plant a kiss = zasadź pocałunek plant a kiss
6. plant a bomb = podłożyć bombę (w jakimś miejscu) plant a bomb
7. plant one's hands = roślina czyjś ręce plant one's hands
8. plant flowers = kwiaty roślinne plant flowers
9. plant bulbs = żarówki roślinne plant bulbs
11. plant evidence = podkładać fałszywe dowody na miejsce zbrodni plant evidence
12. plant corn = zboże roślinne plant corn
13. plant vines = pnącza roślinne plant vines
czasownik + plant
Kolokacji: 10
begin planting • start planting • consider planting • finish planting • include planting • ...
plant + przyimek
Kolokacji: 40
planted along • planted around • planted in • plant on • planted with • ...
plant + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 37
firmly planted • widely planted • newly planted • once planted • planted earlier • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.