PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"plant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plant rzeczownik

rzeczownik + plant
Kolokacji: 277
power plant • host plant • manufacturing plant • assembly plant • treatment plant • processing plant • garden plant • printing plant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
2. host plant = roślina żywiąca host plant
3. manufacturing plant = fabryka, zakład przemysłowy manufacturing plant
  • In 1956, she began work as a secretary for a manufacturing plant.
  • "What's going to happen to the people who work in the manufacturing plant?"
  • The company moved to a new manufacturing plant at its current address in 1959.
  • In March 2006 the manufacturing plant closed for three weeks.
  • Who is going to put a manufacturing plant in Canada without free trade?
  • A man could build a manufacturing plant and he would have many plants.
  • As of 2009 they have 2,600 employees and 5 manufacturing plants.
  • The manufacturing plant closed in late 2003 with the loss of over 370 jobs.
  • The size of its manufacturing plant now is 27,000 square feet.
  • Within two years there were three manufacturing plants, with some 400 employees.
4. assembly plant = montownia, hala montażowa assembly plant
5. treatment plant = zakład przeróbki (np. drewna) treatment plant
7. garden plant = roślina ogrodowa garden plant
8. Robert Plant = Robert Roślina Robert Plant
9. production plant = zakład produkcyjny production plant
11. printing plant = roślina poligraficzna printing plant
12. food plant = roślina spożywcza food plant
13. water plant = hydrofit, roślina wodna water plant
14. house plant = roślina pokojowa, roślina doniczkowa house plant
15. pitcher plant = dzbanecznik (rodzaj roślin) pitcher plant
16. sewage treatment plant = oczyszczalnia ścieków sewage treatment plant
18. sewage plant = oczyszczalnia ścieków sewage plant
19. cement plant = cementownia cement plant
20. auto plant = roślina samochodowa auto plant
21. water treatment plant = zakład uzdatniania wody water treatment plant
22. gas plant = gazownia gas plant
23. Shoreham plant = Shoreham roślina Shoreham plant
25. coal plant = roślina węglowa coal plant
26. desalination plant = zakład odsalania desalination plant
27. pilot plant = zakład pilotażowy pilot plant
28. land plant = roślina lądowa land plant
29. Shoreham power plant = Shoreham elektrownia Shoreham power plant
30. marijuana plant = marihuana roślina marijuana plant
31. filtration plant = stacja filtrów filtration plant
32. crop plant = roślina zbożowa crop plant
33. pot plant = roślina doniczkowa pot plant
34. Ford plant = Ford roślina Ford plant
35. recycling plant = zakład przetwarzania odpadów recycling plant
36. reprocessing plant = zakład utylizacji odpadów radioaktywnych reprocessing plant
37. desert plant = roślina pustynna desert plant
38. car plant = roślina samochodowa car plant
40. parent plant = macierzysta roślina parent plant
41. energy plant = roślina energetyczna energy plant
42. bedding plant = roślina kwietnikowa bedding plant
43. engine plant = fabryka silników engine plant
plant + rzeczownik
Kolokacji: 195
plant species • plant pathogen • plant material • plant growth • plant closing • plant manager • plant community • plant life • ...
plant + czasownik
Kolokacji: 156
plant grows • plant produces • plant uses • plant needs • plant includes • plant makes • plant operates • plant closes • plant goes • ...
czasownik + plant
Kolokacji: 120
collect plants • plant owned • protect plants • eat plants • buy plants • include plants • plant called • use as food plants • plant known • ...
przymiotnik + plant
Kolokacji: 303
native plant • ornamental plant • herbaceous plant • hydroelectric plant • perennial plant • rare plant • potted plant • medicinal plant • ...
przyimek + plant
Kolokacji: 26
between plants • of plants • including plants • from plants • for plants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.