KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"place" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

place rzeczownik

rzeczownik + place
Kolokacji: 134
meeting place • hiding place • burial place • gathering place • polling place • Astor Place • dwelling place • parking place • Irving Place • ...
place + rzeczownik
Kolokacji: 31
place finish • place name • place team • place setting • place finisher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. place finish = koniec miejsca place finish
2. place name = nazwa geograficzna, toponim place name
3. place team = miejsce zespół place team
4. place setting = zastawa stołowa dla jednej osoby place setting
5. place finisher = pracownik wykonujący prace wykończeniowe miejsca place finisher
6. place winner = zwycięzca miejsca place winner
7. place mat = podkładka pod talerz place mat
8. place holder = posiadacz miejsca place holder
9. place award = nagroda miejsca place award
10. Place Theater = Miejsce Scena Place Theater
place + czasownik
Kolokacji: 106
place calls • place seems • place looks • place exists • place includes • place makes • place goes • place comes • place feels • ...
czasownik + place
Kolokacji: 449
take place • hide places • trade places • switch places • place called • change places • visit places • place mentioned • award place • ...
przymiotnik + place
Kolokacji: 590
right place • safe place • better place • wrong place • perfect place • holy place • proper place • dangerous place • strange place • ...
przyimek + place
Kolokacji: 37
into place • in place • from place • of Historic Places • by one's place • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.