"pizza" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pizza rzeczownik

rzeczownik + pizza
Kolokacji: 15
pepperoni pizza • cheese pizza • gourmet pizza • Pizza Pizza • pan pizza • ...
pizza + rzeczownik
Kolokacji: 47
Pizza Hut • pizza parlor • pizza box • pizza place • pizza restaurant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. Pizza Hut = Pizza Hut Pizza Hut
3. pizza box = pudło na pizzę pizza box
4. pizza place = miejsce na pizzę pizza place
6. pizza oven = piec do pizzy pizza oven
7. pizza shop = sklep na pizzę pizza shop
pizza + czasownik
Kolokacji: 5
pizza comes • pizza tops • pizza arrives • pizza makes • pizza serves
czasownik + pizza
Kolokacji: 15
eat pizza • serve pizza • make pizza • deliver pizzas • get pizza • ...
przymiotnik + pizza
Kolokacji: 35
frozen pizza • wood-fired pizza • best pizza • thin-crust pizza • good pizza • ...
przyimek + pizza
Kolokacji: 11
for pizza • of pizza • with pizza • on pizza • to pizza • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.