PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. commercial pilot = pilot przewożący ładunki handlowe commercial pilot
3. American pilot = Amerykański pilot American pilot
4. military pilot = militarny pilot military pilot
5. experienced pilot = doświadczony pilot experienced pilot
6. young pilot = młody pilot young pilot
8. new pilot = nowy pilot new pilot
9. German pilot = Niemiecki pilot German pilot
10. British pilot = Brytyjski pilot British pilot
11. female pilot = żeński pilot female pilot
12. best pilot = najlepszy pilot best pilot
  • He was one of the best pilots she had ever known.
  • "I told them that you were the best pilot I'd ever shipped with."
  • Paul was still one of the best natural pilots he'd ever encountered.
  • That might be the best pilot I have ever read.
  • "He asked who was the best pilot I ever worked for and why."
  • Wouldn't you think I'd get the best pilot in my own country?
  • "And you'd better bring your best pilots- we'll need them for what I have planned."
  • This was one of the best pilots he had ever encountered.
  • The best pilots are attracted by the high pay and career opportunities.
  • He was the best pilot in the west of Europe.
13. original pilot = oryginalny pilot original pilot
14. licensed pilot = pilot licencjonowany, pilot dyplomowany licensed pilot
15. good pilot = dobry pilot good pilot
16. fellow pilot = współ- pilot fellow pilot
17. Soviet pilot = Radziecki pilot Soviet pilot
18. skilled pilot = wykwalifikowany pilot skilled pilot
19. senior pilot = starszy pilot senior pilot
20. French pilot = Francuski pilot French pilot
21. civilian pilot = cywil pilot civilian pilot
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.