"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
2. shoot pictures = strzel z obrazów shoot pictures
3. enter the picture = wejdź do obrazu enter the picture
  • Two major motion pictures have been filmed in Johnstown, taking advantage of the city's atmosphere.
  • Several major motion pictures were filmed in or near Alamogordo.
  • This motion picture was filmed partially in Paris.
  • The major motion picture Just Like Heaven was filmed on this camera.
  • Three motion pictures have been filmed at the school-Mr.
  • Several motion pictures have been filmed in the area.
  • Since 1998, she said, 61 major motion pictures have been filmed in Yonkers.
  • The motion picture was filmed in the state of Durango.
  • The 1951 biblical motion picture David and Bathsheba was filmed there.
  • Two major motion pictures have been filmed in or around Berlin:
5. picture attached = obraz przywiązał picture attached
6. insert pictures = obrazy wkładki insert pictures
(3) display, paint
Kolokacji: 2
(4) post, call, title, entitle
Kolokacji: 4
(12) inspire, nominate
Kolokacji: 2
(13) write, print, copy
Kolokacji: 3
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.