ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
(3) display, paint
Kolokacji: 2
(4) post, call, title, entitle
Kolokacji: 4
2. sell pictures = sprzedaj obrazy sell pictures
4. buy pictures = kup obrazy buy pictures
  • She looked at the picture on the outside of the box.
  • So I turned to look at the picture on page two.
  • Look at the picture from the next part of the story.
  • She wanted to look at the picture of the man.
  • You're the one who always has to look at the big picture.
  • We're going to have to sit down and look at the whole picture.
  • But I think we also need to look at the whole picture.
  • I think they have to look at the total picture.
  • Then he turned the paper over and looked at the picture.
  • I looked at the green picture on the back of the ten.
9. sell to Paramount Pictures = sprzedaj Paramount Pictures sell to Paramount Pictures
10. exchange pictures = obrazy wymiany exchange pictures
(12) inspire, nominate
Kolokacji: 2
(13) write, print, copy
Kolokacji: 3
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...
przyimek + picture
Kolokacji: 20
with pictures • including pictures • through pictures • of pictures • for pictures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.