ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
  • Off to the right of the door was a large picture window.
  • A figure moving in the living room, behind the picture window.
  • He stood in front of the picture window and looked across the street.
  • The picture window was on the wrong side of the bed.
  • She turned away and walked to the big picture window, thinking, Yes.
  • This from a woman who was standing on the far side of the room, near the big picture window.
  • I went to the small picture window at the end of the hall.
  • There was a big picture window in the front of the bar.
  • It was as if they were looking through a picture window to a larger room.
  • Here, a single great picture window looked out onto the bay.
2. picture gallery = galeria malarstwa, galeria obrazów picture gallery
4. picture story = historyjka obrazkowa picture story
6. picture theater = scena obrazu picture theater
7. picture screen = obraz ekran picture screen
(4) quality, format
Kolokacji: 2
(7) disc, plane, file, scroll
Kolokacji: 4
(8) tube, hat, rail
Kolokacji: 3
(9) award, Oscar
Kolokacji: 2
(10) nominee, ID, actress
Kolokacji: 3
(11) palace, nomination
Kolokacji: 2
(12) hook, hanger
Kolokacji: 2
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.