ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
(3) best, better, balanced, neat
Kolokacji: 4
(6) complete, perfect, stark
Kolokacji: 3
(14) old, familiar, intimate
Kolokacji: 3
(18) major, Musical, sequential
Kolokacji: 3
(19) black-and-white, full-color
Kolokacji: 2
(21) early, crude
Kolokacji: 2
(22) financial, economic, fiscal
Kolokacji: 3
(24) rosy, green, healthy
Kolokacji: 3
(25) famous, known, best-known
Kolokacji: 3
(26) digital, unnecessary
Kolokacji: 2
(27) single, only, exclusive
Kolokacji: 3
(28) distorted, misleading, candid
Kolokacji: 3
(29) nude, naked, topless
Kolokacji: 3
(31) silent, explicit
Kolokacji: 2
(32) dirty, obscene, lewd
Kolokacji: 3
(34) final, classic, definitive
Kolokacji: 3
(39) main, important, low-budget
Kolokacji: 3
(42) false, stylized, fake, surreal
Kolokacji: 4
(43) incomplete, partial, sketchy
Kolokacji: 3
(44) unflattering, flattering
Kolokacji: 2
(46) disturbing, troubling
Kolokacji: 2
(47) favorite, popular
Kolokacji: 2
(48) religious, holy, devotional
Kolokacji: 3
(49) grainy, finished, textured
Kolokacji: 3
1. funny picture = zabawny obraz funny picture
2. charming picture = oczarowując obraz charming picture
  • The fact that the cat was missing several teeth added to the charming picture.
  • The room itself appeared to Armand to be a perfect frame for the charming picture which she presented.
  • The deputy district attorney made a charming picture against that gloomy background.
  • May I add that you present charming picture of loveliness this morning?
  • Thanks once again for a charming picture - it made me smile all day.
  • My eyes had fallen upon a charming picture, suspended against the wall, the portrait of Grauben.
  • The most complete (fig. 45) is a charming picture of a family going to sacrifice at an altar.
  • They make charming pictures and then convince themselves that they are true.
  • Disappearing and reappearing among the mists, they made a charming picture.
  • It was a very charming picture which the mirror reflected.
3. humorous picture = humorystyczny obraz humorous picture
4. amusing picture = rozśmieszając obraz amusing picture
5. delightful picture = zachwycający obraz delightful picture
6. comical picture = komiczny obraz comical picture
(53) global, rounded
Kolokacji: 2
(54) promotional, nuanced
Kolokacji: 2
(55) compelling, strong, powerful
Kolokacji: 3
(56) panoramic, iconic, real-time
Kolokacji: 3
(58) memorable, unforgettable
Kolokacji: 2
(59) successful, happy
Kolokacji: 2
(60) idealized, idyllic
Kolokacji: 2
(61) convincing, incredible
Kolokacji: 2
(62) evocative, computer-generated
Kolokacji: 2
(63) sudden, instant, quick
Kolokacji: 3
(65) revealing, suggestive
Kolokacji: 2
(66) harrowing, devastating
Kolokacji: 2
(68) sobering, pathetic, silly
Kolokacji: 3
przyimek + picture
Kolokacji: 20
with pictures • including pictures • through pictures • of pictures • for pictures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.