"phrase" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

phrase rzeczownik

rzeczownik + phrase
Kolokacji: 21
catch phrase • noun phrase • code phrase • stock phrase • opening phrase • ...
phrase + rzeczownik
Kolokacji: 6
phrase book • phrase meaning • phrase structure • phrase length • phrase structure grammar • ...
phrase + czasownik
Kolokacji: 53
phrase refers • phrase means • phrase comes • phrase appears • phrase describes • ...
czasownik + phrase
Kolokacji: 27
use around phrases • contain phrases • repeat the phrase • use the phrase • hear the phrase • ...
przymiotnik + phrase
Kolokacji: 175
short phrase • famous phrase • common phrase • Latin phrase • musical phrase • key phrase • single phrase • ...
przyimek + phrase
Kolokacji: 13
around phrases • in phrases • on phrase • by Phrase • that phrase • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.