"photographer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

photographer rzeczownik

rzeczownik + photographer
Kolokacji: 35
fashion photographer • freelance photographer • news photographer • staff photographer • portrait photographer • ...
photographer + czasownik
Kolokacji: 53
photographer takes • photographer uses • photographer says • photographer working • photographer snaps • ...
czasownik + photographer
Kolokacji: 13
photographer known • allow photographers • include photographers • work as a photographer • photographer based • ...
przymiotnik + photographer
Kolokacji: 95
professional photographer • amateur photographer • American photographer • commercial photographer • young photographer • ...
przyimek + photographer
Kolokacji: 11
by photographers • for photographers • with photographers • of photographers • to photographers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.