"personality" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

personality rzeczownik

rzeczownik + personality
Kolokacji: 23
television personality • radio personality • TV personality • media personality • Sleep Personality • BBC Personality of the Year • ...
personality + rzeczownik
Kolokacji: 38
personality trait • personality disorder • personality change • personality type • personality cult • personality conflict • ...
personality + czasownik
Kolokacji: 33
personality makes • personality includes • personality changes • personality seems • personality comes • ...
czasownik + personality
Kolokacji: 39
give a personality • reflect one's personality • change one's personality • know one's personality • know for one's personality • ...
przymiotnik + personality
Kolokacji: 234
strong personality • different personality • split personality • on-air personality • American television personality • distinct personality • ...
przyimek + personality
Kolokacji: 18
of personality • with personalities • to one's personality • on one's personality • for one's personality • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.