KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"person" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

person rzeczownik

rzeczownik + person
Kolokacji: 39
person of descent • business person • people person • contact person • person of interest • ...
person + rzeczownik
Kolokacji: 24
person plural • person shooter • person perspective • persons camp • Person a • ...
person + czasownik
Kolokacji: 312
person commits • person suffers • person enters • person dies • person sitting • person living • person receives • person chooses • ...
czasownik + person
Kolokacji: 152
person convicted • person charged • person appointed • person born • person named • include persons • person known • ...
przymiotnik + person
Kolokacji: 508
only person • young person • single person • average person • displaced person • normal person • nice person • disabled person • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. only person = jedyna osoba only person
4. average person = przeciętny człowiek average person
5. displaced person = przesiedleniec, wysiedleniec displaced person
6. normal person = normalna osoba normal person
7. nice person = miła osoba nice person
8. disabled person = osoba z niepełnosprawnością, osoba niepełnosprawna disabled person
9. ordinary person = zwykła osoba ordinary person
10. reasonable person = rozsądna osoba reasonable person
11. famous person = sławna osoba famous person
12. sane person = zdrowa psychicznie osoba sane person
14. elderly person = osoba w podeszłym wieku elderly person
15. innocent person = niewinna osoba innocent person
16. infected person = zakażona osoba infected person
17. deceased person = zmarła osoba deceased person
18. real person = prawdziwa osoba real person
20. wrong person = błędna osoba wrong person
21. better person = lepsza osoba better person
22. particular person = wymagająca osoba particular person
25. right person = właściwa osoba right person
27. private person = osoba prywatna private person
29. white person = biała osoba white person
30. dead person = umarły dead person
31. bad person = zła osoba bad person
32. whole person = zdrów osoba whole person
33. actual person = rzeczywista osoba actual person
34. responsible person = odpowiedzialna osoba responsible person
35. best person = najlepsza osoba best person
36. notable person = osoba znakomitości notable person
37. rich person = bogata osoba rich person
38. sick person = chory sick person
39. good person = dobry człowiek good person
41. special person = specjalna osoba special person
43. certain person = pewna osoba certain person
44. familiar person = dobrze znana osoba familiar person
45. new person = nowa osoba new person
46. intelligent person = inteligentna osoba intelligent person
47. wonderful person = wspaniała osoba wonderful person
48. specific person = konkretna osoba specific person
51. lay person = laik lay person
52. blind person = ociemniały blind person
53. religious person = religijna osoba religious person
54. poor person = osoba biedna, osoba nędzna poor person
56. great person = wielka osoba great person
57. individual person = pojedyncza osoba individual person
58. decent person = przyzwoita osoba decent person
59. happy person = szczęśliwa osoba happy person
60. interested person = osoba zainteresowana interested person
61. gay person = gejowska osoba gay person
62. rational person = rozsądna osoba rational person
63. small person = mała osoba small person
64. sensible person = rozsądna osoba sensible person
65. little person = drobna osoba little person
66. prominent person = znacząca osoba prominent person
67. ill person = chora osoba ill person
68. wealthy person = bogata osoba wealthy person
69. smart person = bystra osoba smart person
70. honest person = osoba uczciwa honest person
71. natural person = osoba fizyczna natural person
72. crazy person = szalona osoba crazy person
73. proper person = dobrze wychowana osoba proper person
74. free person = wolna osoba free person
75. key person = kluczowa osoba key person
76. beautiful person = piękna osoba beautiful person
77. interesting person = interesująca osoba interesting person
78. perfect person = idealna osoba perfect person
79. likely person = potencjalna osoba likely person
80. capable person = zdolna osoba capable person
81. deaf person = głuchy deaf person
82. legal person = osoba prawna legal person
83. unauthorized person = osoba nieuprawniona unauthorized person
84. serious person = poważna osoba serious person
85. gentle person = łagodna osoba gentle person
86. sensitive person = wrażliwa osoba sensitive person
87. guilty person = winna osoba guilty person
88. evil person = zła osoba evil person
89. dangerous person = niebezpieczna osoba dangerous person
90. historical person = historyczna osoba historical person
92. talented person = utalentowana osoba talented person
93. creative person = twórcza osoba creative person
94. unidentified person = niezidentyfikowana osoba unidentified person
95. strange person = obca osoba strange person
96. tall person = wysoka osoba tall person
97. mysterious person = tajemnicza osoba mysterious person
99. handicapped person = osoba upośledzona handicapped person
100. live person = żywa osoba live person
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 106
przyimek + person
Kolokacji: 24
per person • among persons • in person • between persons • against persons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.