Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"period" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

period rzeczownik

rzeczownik + period
Kolokacji: 246
transition period • grace period • incubation period • comment period • overtime period • peak period • recovery period • ...
period + rzeczownik
Kolokacji: 30
period costume • period piece • period instrument • period drama • period furniture • period detail • period style • ...
period + czasownik
Kolokacji: 71
period ending • period lasts • period follows • period begins • period starts • period comes • period sees • period spans • period includes • ...
czasownik + period
Kolokacji: 218
period known • score in the period • use since the period • build during the period • divide into several periods • build in the period • ...
przymiotnik + period
Kolokacji: 481
long period • short period • early period • brief period • extended period • medieval period • comparable period • five-year period • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. long period = długi okres long period
4. brief period = krótki okres brief period
7. comparable period = okres porównywalny comparable period
9. colonial period = kolonialny okres colonial period
10. three-year period = trzyletni okres three-year period
11. prolonged period = przedłużający się okres prolonged period
12. two-year period = dwuletni okres two-year period
13. corresponding period = analogiczny okres corresponding period
14. later period = później okres later period
15. certain period = pewny okres certain period
18. Roman period = Rzymianin okres Roman period
19. postwar period = okres powojenny postwar period
20. historical period = historyczny okres historical period
21. six-month period = półroczny okres six-month period
23. menstrual period = okres, miesiączka, menstruacja menstrual period
24. modern period = współczesny okres modern period
26. initial period = pierwsza litera okres initial period
27. limited period = ograniczony okres limited period
28. lengthy period = przydługi okres lengthy period
29. critical period = kluczowy okres critical period
31. two-week period = dwutygodniowy okres two-week period
33. four-year period = czteroletni okres four-year period
34. indefinite period = czas nieokreślony indefinite period
35. three-month period = trzymiesięczny okres three-month period
36. glacial period = glacjał (okres zlodowacenia) glacial period
40. dry period = okres zasuszenia dry period
41. difficult period = trudny okres difficult period
42. entire period = cały okres entire period
43. final period = okres końcowy final period
44. previous period = poprzedni okres previous period
45. Soviet period = Radziecki okres Soviet period
46. interim period = okres przejściowy interim period
47. recent period = ostatni okres recent period
48. specific period = określony okres specific period
49. whole period = cały okres whole period
51. specified period = określony okres specified period
54. middle period = środek okres middle period
55. similar period = podobny okres similar period
58. new period = nowy okres new period
60. British period = Brytyjski okres British period
62. dark period = czarny okres dark period
63. cooling-off period = okres odstąpienia od umowy cooling-off period
64. year-ago period = rok-temu okres year-ago period
65. ten-year period = dziesięcioletni okres ten-year period
66. turbulent period = burzliwy okres turbulent period
67. particular period = szczególny okres particular period
68. sustained period = podtrzymany okres sustained period
71. crucial period = decydujący okres crucial period
73. busy period = pracowity okres busy period
74. extra period = dodatkowy okres extra period
75. reasonable period = uzasadniony okres reasonable period
76. seven-year period = siedmioletni okres seven-year period
77. six-year period = sześć-rok okres six-year period
78. free period = wolna lekcja, okienko w czasie zajęć free period
79. immediate period = natychmiastowy okres immediate period
80. minimum period = minimalny okres minimum period
81. year-earlier period = rok-wczesny okres year-earlier period
82. fixed period = określony termin fixed period
83. bad period = zły okres bad period
84. warm period = ciepły okres warm period
85. three-day period = trzydniowy okres three-day period
86. one-year period = roczny okres one-year period
87. quiet period = cichy okres quiet period
88. subsequent period = kolejny okres subsequent period
89. two-month period = dwumiesięczny okres two-month period
90. current period = bieżący okres current period
91. Spanish period = Hiszpański okres Spanish period
92. important period = ważny okres important period
93. great period = świetny okres great period
95. five-day period = pięciodniowy okres five-day period
98. three-week period = trzytygodniowy okres three-week period
99. Nazi period = Nazistowski okres Nazi period
100. active period = czynny okres active period
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100
przyimek + period
Kolokacji: 30
between periods • since the period • following a period • until the period • except for a period • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.