PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"percentage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

percentage rzeczownik

rzeczownik + percentage
Kolokacji: 33
percentage of home value • completion percentage • percentage of revenue • base percentage • percentage of students • ...
percentage + rzeczownik
Kolokacji: 21
percentage point • percentage increase • percentage change • percentage term • percentage gain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. percentage point = punkt procentowy percentage point
  • The figure was up four percentage points from a year ago.
  • So we should ask whether these students are 10 percentage points better.
  • One way to get ahead is to increase your company's national market share by five percentage points.
  • President Clinton won here in 1992, but by only three percentage points.
  • In most cases, the rate cannot go up more than two or three percentage points a year.
  • Each percentage point would mean $34 million for the state.
  • The companies also put a $20 million cost on each percentage point.
  • The rate was cut by a half a percentage point.
  • From 1998 to 2001, the increase was only 1.8 percentage points.
  • He said an increase of a full percentage point would have some effect.
2. percentage increase = wzrost procentowy percentage increase
4. percentage term = procentowy termin percentage term
5. percentage gain = procentowy przyrost percentage gain
6. percentage rate = procentowy wskaźnik percentage rate
7. percentage basis = procentowa podstawa percentage basis
percentage + czasownik
Kolokacji: 41
percentage increases • percentage rises • percentage drops • percentage falls • percentage goes • percentage declines • ...
czasownik + percentage
Kolokacji: 25
win percentage • make up a percentage • pay a percentage • receive a percentage • give a percentage • ...
przymiotnik + percentage
Kolokacji: 57
high percentage • small percentage • large percentage • low percentage • certain percentage • significant percentage • ...
przyimek + percentage
Kolokacji: 8
in percentage • of percentage • save percentage • on base percentage • by a percentage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.