BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"people" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

people rzeczownik

rzeczownik + people
Kolokacji: 173
boat people • business people • reason people • village people • way people • things people • security people • street people • ...
people + rzeczownik
Kolokacji: 19
People magazine • people age • people power • People Party • people skill • ...
people + czasownik
Kolokacji: 952
people crowd • people cheer • people flock • people tend • people live • people gather • people die • people march • people react • ...
czasownik + people
Kolokacji: 684
encourage people • educate people • remind people • convince people • scare people • enable people • discourage people • ...
przymiotnik + people
Kolokacji: 741
young people • American people • ordinary people • indigenous people • homeless people • elderly people • innocent people • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • "Our job was to show the American people why they were right."
  • Yet the American people question their political system on one front after another.
  • "We just want the American people to know what the president knows."
  • And they know the American people stand on our side.
  • I don't know whether the American people are with me or not.
  • We've got a job to do for the American people.
  • Congress and the American people are ready to support him.
  • Now, the American people have got to go about their business.
  • "And right now the government looks at the American people as the bad guys."
  • The American people will tell you three out of four say no.
3. poor people = biedni ludzie poor people
12. Iraqi people = Iraccy ludzie Iraqi people
14. low-income people = ludzie o niskich dochodach low-income people
17. lay people = laiccy ludzie lay people
19. needy people = biedni ludzie needy people
20. Jewish people = Żydowscy ludzie Jewish people
21. gay people = gejowscy ludzie gay people
22. talented people = utalentowani ludzie talented people
23. decent people = przyzwoici ludzie decent people
26. deaf people = głusi ludzie deaf people
27. infected people = udzieleni się ludzie infected people
28. civilized people = cywilizowani ludzie civilized people
29. encouraging people = zachęcenie ludzi encouraging people
30. black people = czarni ludzie black people
31. rich people = bogaci ludzie rich people
34. smart people = bystrzy ludzie smart people
36. tribal people = plemienni ludzie tribal people
39. famous people = sławni ludzie famous people
41. sick people = chorzy ludzie sick people
42. ill people = chorzy ludzie ill people
45. blind people = niewidomi blind people
48. hungry people = głodni ludzie hungry people
49. everyday people = codzienni ludzie everyday people
51. local people = lokalni ludzie local people
52. only people = jedyni ludzie only people
53. normal people = normalni ludzie normal people
54. nice people = mili ludzie nice people
56. vulnerable people = narażony ludzie vulnerable people
57. Irish people = Irlandzcy ludzie Irish people
59. wonderful people = cudowni ludzie wonderful people
60. Germanic people = lud germański Germanic people
62. real people = rzeczywiści ludzie real people
63. dead people = apatyczni ludzie dead people
65. beautiful people = śmietanka towarzyska beautiful people
67. German people = Niemieccy ludzie German people
68. Hispanic people = Iberyjscy ludzie Hispanic people
71. friendly people = przyjaźni ludzie friendly people
72. African people = Afrykańscy ludzie African people
73. regular people = regularni ludzie regular people
74. rural people = wiejscy ludzie rural people
75. honest people = uczciwi ludzie honest people
76. crazy people = szaleni ludzie crazy people
77. common people = zwykli ludzie, przeciętni ludzie common people
78. British people = Brytyjczycy British people
79. bad people = źli ludzie bad people
81. French people = Francuscy ludzie French people
82. happy people = szczęśliwi ludzie happy people
83. interesting people = interesujący ludzie interesting people
84. Soviet people = Radzieccy ludzie Soviet people
88. right people = prawi ludzie right people
90. wrong people = błędni ludzie wrong people
91. English people = Angielscy ludzie English people
92. strange people = dziwni ludzie strange people
93. unrelated people = niepowiązani ludzie unrelated people
94. key people = kluczowi ludzie key people
95. little people = ludzie bez władzy, maluczcy little people
96. best people = najlepsi ludzie best people
97. free people = wolni ludzie free people
98. responsible people = odpowiedzialni ludzie responsible people
100. new people = nowi ludzie new people
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 158
przyimek + people
Kolokacji: 57
among people • of people • for people • between people • to people • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.