"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay rzeczownik

rzeczownik + pay
Kolokacji: 30
severance pay • base pay • executive pay • overtime pay • teacher pay • ...
pay + rzeczownik
Kolokacji: 68
pay phone • pay cut • pay increase • pay scale • pay package • pay universe • pay rise • pay dirt • pay raise • pay telephone • ...
pay + czasownik
Kolokacji: 11
pay raises • pay rises • pay increases • pay goes • pay comes • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 39
receive pay • cut one's pay • get pay • raise one's pay • suspend without pay • earn one's pay • make one's pay • ...
przymiotnik + pay
Kolokacji: 64
low pay • high pay • equal pay • better pay • full pay • take-home pay • average pay • extra pay • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. low pay = niska płaca low pay
2. high pay = wysoka płaca high pay
3. equal pay = równa płaca dla mężczyzn i kobiet equal pay
4. better pay = lepsza płaca better pay
5. full pay = pełne wynagrodzenie full pay
6. take-home pay = wypłata netto, wynagrodzenie netto, wynagrodzenie na rękę take-home pay
7. average pay = przeciętne wynagrodzenie average pay
8. extra pay = dodatek do pensji, płaca dodatkowa extra pay
9. annual pay = doroczna płaca annual pay
10. good pay = dobra płaca good pay
11. sick pay = urlop chorobowy, zwolnienie lekarskie, zwolnienie chorobowe sick pay
12. military pay = militarna płaca military pay
przyimek + pay
Kolokacji: 14
without pay • over pay • for pay • with pay • to pay • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.