Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"path" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

path rzeczownik

rzeczownik + path
Kolokacji: 83
career path • flight path • bike path • gravel path • garden path • dirt path • bicycle path • cycle path • bridle path • mountain path • ...
path + rzeczownik
Kolokacji: 14
PATH train • path length • PATH station • Path guerrilla • PATH system • ...
path + czasownik
Kolokacji: 81
path leads • path crosses • path runs • path takes • path follows • path goes • path begins • ...
czasownik + path
Kolokacji: 68
cross paths • block one's path • stand in one's path • continue on one's path • clear a path • trace the path • follow the path • ...
przymiotnik + path
Kolokacji: 264
different path • narrow path • clear path • right path • beaten path • straight path • steep path • long path • short path • new path • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
2. narrow path = wąska droga narrow path
3. clear path = czysta droga clear path
4. right path = prawa droga right path
5. straight path = prosta droga straight path
6. beaten path = utarta ścieżka, utarty szlak beaten path
7. steep path = stroma droga steep path
9. new path = nowa droga new path
10. short path = krótka droga short path
11. easy path = łatwa droga easy path
12. direct path = bezpośrednia droga direct path
13. similar path = podobna droga similar path
14. only path = jedyna droga only path
15. main path = główna droga main path
16. wide path = szeroka droga wide path
18. wrong path = zła droga wrong path
19. electronic path = elektroniczna droga electronic path
20. true path = prawdziwa droga true path
21. possible path = możliwa droga possible path
22. rocky path = skalista droga rocky path
23. circular path = okrężna droga circular path
24. paved path = wybrukowana droga paved path
25. old path = stara droga old path
26. separate path = oddzielna droga separate path
27. best path = najlepsza droga best path
28. well-worn path = wydeptana droga well-worn path
29. current path = obecna droga current path
30. safe path = bezpieczna droga safe path
31. treacherous path = podstępna droga treacherous path
32. dark path = ciemna droga dark path
33. correct path = poprawna droga correct path
34. difficult path = trudna droga difficult path
35. alternative path = ścieżka zastępcza alternative path
36. middle path = droga środka middle path
37. dangerous path = niebezpieczna droga dangerous path
38. concrete path = betonowa droga concrete path
39. little path = mało drogi little path
40. divergent path = rozbieżna droga divergent path
41. critical path = ścieżka krytyczna critical path
przyimek + path
Kolokacji: 27
in one's path • across one's path • out of one's path • with paths • down the path • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.