Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"passenger" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

passenger rzeczownik

rzeczownik + passenger
Kolokacji: 39
airline passenger • passenger of crash • passenger of crash disaster • passenger of crash Virgin • bus passenger • ...
passenger + rzeczownik
Kolokacji: 138
passenger service • passenger train • passenger seat • passenger car • passenger traffic • passenger ship • passenger side • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
  • Passenger service was also available on the line into the 1930s.
  • These were often done in passenger service as part of the development program.
  • From the beginning all passenger services on the line started here.
  • Today the following passenger services use part of the line.
  • Passenger service on the line ran from 1876 to 1924.
  • The company ran its last passenger services on 19 May 2006.
  • There has never been any passenger services on the line.
  • She was put into passenger service the following day, on July 4.
  • There is a hope that one day a passenger service will return.
  • There is no longer any passenger service on these lines.
3. passenger seat = siedzenie pasażera (w samochodzie) passenger seat
4. passenger car = samochód osobowy, samochód pasażerski passenger car
7. passenger side = strona pasażera passenger side
8. passenger flight = przelot pasażerski passenger flight
9. passenger door = drzwi pasażerskie passenger door
10. passenger compartment = przedział dla podróżnych passenger compartment
12. passenger terminal = przystań pasażerska, dworzec pasażerski, terminal pasażerski passenger terminal
13. passenger cabin = kajuta pasażerska passenger cabin
14. passenger jet = samolot pasażerski passenger jet
15. passenger plane = samolot pasażerski passenger plane
16. passenger station = dworzec osobowy passenger station
18. passenger complaint letter = list reklamacyjny pasażerski passenger complaint letter
19. passenger list = lista pasażerów statku lub samolotu dostarczana do urzędu celnego passenger list
21. passenger liner = liniowiec pasażerski passenger liner
23. passenger rail service = usługa kolejowa pasażerska passenger rail service
24. passenger aircraft = samolot pasażerski passenger aircraft
26. passenger boarding = wejście na pokład pasażerskie passenger boarding
27. passenger window = okno pasażera passenger window
28. passenger operation = operacja pasażerska passenger operation
29. passenger coach = wagon osobowy passenger coach
30. passenger vessel = statek pasażerski passenger vessel
31. passenger train service = pociąg osobowy usługa passenger train service
34. passenger load = ładunek pasażerski passenger load
35. passenger boat = statek pasażerski passenger boat
36. passenger locomotive = lokomotywa pasażerska passenger locomotive
37. passenger pigeon = gołąb wędrowny (wymarły gatunek ptaka) passenger pigeon
39. passenger line = linia pasażerska passenger line
40. passenger platform = pomost pasażerski passenger platform
42. passenger area = obszar pasażerski passenger area
43. passenger airline = linia lotnicza pasażerska passenger airline
44. passenger volume = pojemność pasażerska passenger volume
45. passenger use = wykorzystanie pasażerskie passenger use
passenger + czasownik
Kolokacji: 143
passenger travels • passenger dies • passenger uses • passenger says • passenger gets • passenger takes • passenger pays • ...
czasownik + passenger
Kolokacji: 87
warn passengers • transport passengers • allow passengers • take passengers • handle several passengers • serve several passengers • ...
przymiotnik + passenger
Kolokacji: 81
fellow passenger • only passenger • first-class passenger • new passenger • female passenger • ...
przyimek + passenger
Kolokacji: 22
for passengers • of passengers • to passengers • on passengers • from passengers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.