BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"party" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

party rzeczownik

rzeczownik + party
Kolokacji: 286
Republican Party • opposition party • Labor Party • birthday party • dinner party • cocktail party • tea party • Christmas party • ...
party + rzeczownik
Kolokacji: 289
party leader • party member • party line • party official • party leadership • party affiliation • party chairman • party candidate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
3. party line = linia partyjna (stanowisko partii wobec określonych spraw) party line
4. party official = urzędnik partyjny party official
6. party affiliation = przynależność do partii party affiliation
9. party politics = polityka partyjna, polepszanie wizerunku partii party politics
11. party platform = program polityczny party platform
12. party boss = szef partyjny party boss
13. party membership = członkostwo w partii party membership
15. party chief = przywódca partii party chief
18. party system = system partyjny party system
  • It held its first party conference on 1-2 June the same year.
  • At last week's party conference, the new leader got to work.
  • The results are to be announced at the party conference.
  • Following the 1929 election, a general party conference was held in March 1930.
  • She won the election for chairman at the party conference on 28 March 2009 with 98% of the vote.
  • We at this party conference would like to hear his explanation.
  • "Let me make just one promise," he said at his party conference.
  • At party conference, the leadership appeared to side with the second camp.
  • We wish she had included the party conferences question as well.
  • Some people said he was going to postpone it until after our party conference.
21. party scene = scena partyjna party scene
22. party list = towarzyska lista party list
23. party loyalty = lojalność partii party loyalty
24. party dress = sukienka wyjściowa party dress
27. Party Time = Czas na imprezę Party Time
28. party president = prezydent partyjny party president
29. party girl = imprezowiczka party girl
31. party guest = gość partyjny party guest
32. party game = gra towarzyska party game
33. party rule = przepis partii party rule
34. party activist = aktywista partyjny party activist
35. party unity = wesoła jedność party unity
37. Communist Party leader = Komunistyczny przywódca partii Communist Party leader
38. party worker = robotnik partyjny party worker
40. party policy = polityka partii party policy
41. party animal = bywalec imprez, imprezowicz party animal
42. Conservative Party politician = Konserwatywny towarzyski polityk Conservative Party politician
43. party loyalist = lojalista partyjny party loyalist
44. Liberal Party politician = Polityk Partii Liberalnej Liberal Party politician
45. Communist Party official = Urzędnik Partii Komunistycznej Communist Party official
49. party atmosphere = wesoła atmosfera party atmosphere
50. party meeting = spotkanie partyjne party meeting
51. party machine = machina partyjna party machine
52. party structure = wesoła struktura party structure
53. party rank = stopień partyjny party rank
54. party caucus = zamknięte zebranie ścisłego kierownictwa partii partyjne party caucus
55. Labour Party member = Partia Pracy członek Labour Party member
56. party control = towarzyska kontrola party control
57. party primary = przyjęcie główny party primary
58. party ticket = towarzyski bilet party ticket
59. party establishment = towarzyskie utworzenie party establishment
60. party colleague = kolega partyjny party colleague
61. party vote = towarzyski głos party vote
63. Labour Party candidate = Kandydat Partii Pracy Labour Party candidate
64. Green Party candidate = Zielony towarzyski kandydat Green Party candidate
65. Republican Party politician = Polityk Partii Republikańskiej Republican Party politician
67. party planner = autor planu partyjny party planner
68. party office = towarzyskie stanowisko party office
69. party label = towarzyska etykieta party label
70. party position = towarzyska pozycja party position
71. party post = stanowisko partyjne party post
72. party spokesman = rzecznik partyjny party spokesman
73. party hat = papierowy kapelusz party hat
74. party nominee = kandydat partyjny party nominee
75. party program = program partii party program
76. party group = towarzyska grupa party group
77. party support = towarzyskie poparcie party support
78. party activity = towarzyska działalność party activity
79. party hierarchy = towarzyska hierarchia party hierarchy
80. party regular = przyjęcie regularny party regular
81. Labor Party member = Laburzystowski członek Labor Party member
82. party whip = towarzyski bat party whip
83. party functionary = funkcjonariusz partyjny party functionary
84. party stalwart = wierny zwolennik partyjny party stalwart
86. party room = towarzyski pokój party room
87. Party government = Towarzyskie rządzenie Party government
88. party elder = starsza osoba partyjna party elder
89. Labour Party Conference = Partia Pracy Konferencja Labour Party Conference
90. party cadre = kadra partyjna party cadre
party + czasownik
Kolokacji: 363
party nominates • party contests • party merges • party agrees • party controls • party opposes • party represents • party dominates • ...
czasownik + party
Kolokacji: 167
party involved • switch parties • party headed • allow parties • party called • include parties • affiliate with the New Party • ...
przymiotnik + party
Kolokacji: 372
political party • Democratic party • Conservative party • interested party • Liberal party • Communist party • private party • ...
przyimek + party
Kolokacji: 36
by parties • including parties • through parties • with parties • on behalf of the party • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.